Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

28.6.2024 Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriöltä tutkimusrahoitusta paljon palveluja tarvitsevien asiakasprosessien tutkimukseen

KYSin sosiaalipalvelujen tutkimuskeskuksen johtajan, professori Aini Pehkosen vetämä TURVA-tutkimushanke sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtion tutkimusrahoitusta (VTR) noin 460 000 € vuosille 2024-2026. Pohjois-Savon hyvinvointialueen koordinoimassa tutkimushankkeessa tutkitaan paljon palveluja tarvitsevien aikuisten asiakasturvallisuutta, omavalvontaa ja sosiaalityön vaikuttavuutta osana aikuissosiaalityön työprosessia.

Paljon palveluja tarvitsevat jäävät herkästi palvelujen väliin ja kokonaisvastuuta palveluketjusta on vaikea hahmottaa. Kun asiakkuus hajautuu useisiin eri palveluihin, asiakkaan asiakasturvallisuuden toteutumista, omavalvontaa ja työn vaikuttavuutta on vaikea todentaa. Sosiaalityössä työn vaikuttavuuden arviointi jää usein liian vähälle huomiolle.

TURVA-hankkeessa laaditaan sosiaalityön asiakasturvallisuuden toteutumisen arviointiin mittaristo. Vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään AVAIN-mittaristoa. Alustavia tutkimustuloksia työstetään yhdessä hyvinvointialueiden työntekijöiden kanssa. - Käytäntötyöpaketti varmistaa siten tutkimuksen ja käytännön sosiaalityön välistä vuorovaikutusta hyvinvointialueilla sekä sosiaalityön yliopistokoulutuksessa, professori Aini Pehkonen toteaa

Tutkimus tuottaa uutta tietoa asiakasturvallisuuden, omavalvonnan ja vaikuttavuuden toteutumisesta paljon palveluja tarvitsevissa aikuissosiaalityön asiakasprosesseissa. Tuloksia hyödynnetään myös Käypä sosiaalityö -suositusten laadinnassa. 

STM myönsi yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen valtion avustusta 13 tutkimushankkeelle yhteensä 5,6 M€. Pohjois-Savon hyvinvointialue oli ainoa hyvinvointialue, joka sai rahoitusta. Hakemuksista rahoitettiin 42 %.


Lisätiedot:
professori Aini Pehkonen, TURVA-tutkimushankkeen johtaja
sosiaalipalvelujen tutkimuskeskus/Pohjois-Savon hyvinvointialue

STM myönsi rahoitusta kolmelletoista sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle - Sosiaali- ja terveysministeriö