Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

24.5.2024 Uutinen

KYS Lainesairaalan taideteoksien teemoina ilo, toivo ja valo

Vastavalmistuneessa KYS Lainesairaalassa on pyritty luomaan positiivista ilmapiiriä ja lisäämään sekä henkilöstön että asiakkaiden viihtyvyyttä taiteen avulla. Taideteokset sijoittuvat eri puolille uutta rakennusta ja niiden kattoteema ovat ilo, toivo ja valo.

 

KYS Lainesairaala (psykiatriatalo) valmistui kevään 2024 aikana ja rakennus otettiin toukokuun puolivälissä käyttöön. Lainesairaala keskittää nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut yhteen rakennukseen KYSin Puijon sairaalan Kampukselle.

Rakennushankkeen kokonaisbudjetti on noin 48 miljoonaa, josta on käytetty julkisen taiteen hankkimiseksi 150 000 €. Julkisessa rakentamisessa valtakunnallisesti hyödynnettävää prosenttitaideperiaatetta ei pystytty taloudellisista syistä hyödyntämään kokonaisena prosenttina, mutta osa rakennuskustannuksista käytettiin hankesuunnitelman mukaisesti taiteeseen. Taidehankinnat tehtiin taiteeseen varatun määrärahan sisällä.

Lainesairaalan taidesuunnitelma sisältyi osaksi KYS Psykiatriatalon hankesuunnitelmaa, joka hyväksyttiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 15.6.2020. Taidemääräraha sisältyi rakennushankekokonaisuuteen.

Taidetta hankittiin Lainesairaalaan edistämään asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan hyvinvointia, tukemaan myönteistä hoitokokemusta, toimimaan positiivisen ilmapiirin lähteenä ja luomaan viihtyisyyttä. Taiteella tiedetään tutkitusti olevan positiivisia vaikutuksia mieleen ja hyvinvointiin etenkin sairaalaympäristössä.

Taideteoksia on sijoitettu odotusaulojen lisäksi toisen, kolmannen ja neljännen kerroksen osastojen olohuoneisiin.

Taiteilijat valittiin hankkeeseen mukaan portfoliohaun kautta. Taiteilijavalinnat tehtiin 13.10.2021.

Lähtökohtana oli etsiä taiteilijoita, jotka ilmaisevat taiteellaan tavalla tai toisella luontosuhdetta.
Mukaan hankkeeseen valittiin 6 taiteilijaa:

• Samuli Heimonen (s. 1975 Saarijärvellä). Vuoden nuori taiteilija 2008.

• Tuula Lehtinen (s. 1956 Tampereella). Valtion taidepalkinto 1984. Lehtinen voitti tulevaan Kansallismuseon uudisrakennusosaan pidetyn taidekilpailun 2023

•  Kristiina Uusitalo (s. 1959 Sulkavalla). Kuvataiteen valtionpalkinto 2008.

•   Antti Hakkarainen (s. 1985 Nurmeksessa).

•  Satu Laurel (s. 1983 Kajaanissa).

•  Yuichiro Sato (s. 1979 Japanissa, asuu Laukaassa).

Taiteilijavalinnoissa painotettiin tasapuolisuutta siten, että mukana on jo aiemmin julkista taidetta tehneitä taiteilijoita, mutta myös uusia ja nuorempia tekijöitä.

Lainesairaalan sisävärisuunnitelman on tehnyt Raami Arkkitehdit Oy:n sisustusarkkitehti Sara Hukka.

Rakennuksen julkisivun yläreunassa on käytetty graafista betonia. Teoksen on suunnitellut Raami Arkkitehdit Oy:n arkkitehti Saara Kuorikoski. Teoksen nimi on ”Kuule minua”. Pyörremäiset muodot symboloivat elämän tyrskyjä, joita jokainen meistä kohtaa elämän varrella. Arkkitehtonisesti yläosan teos jatkaa Uuden Sydämen aloittamaa friisin taideajatusta. Uusi Sydän -rakennusosan ylä- ja alareunassa on arkkitehti Samuli Naamangan suunnittelemaa graafista betonia teosnimellä ”Älyn humaani valo”.

Näkymä aulasta, jossa Satu Laurelin taidetta seinällä.  Samuli Heimosen taidetta aulan seinällä. 

Yuichiro Saton taidetta aulan seinällä.  Antti Hakkaraisen taidetta aulan seinällä.

Kristiina Uusitalon taidetta aulan seinällä.  Tuula Lehtisen taidetta aulan seinällä.