Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

22.5.2024 Uutinen

Kuulolaakso vauhdittaa kuulonhuollon innovaatioita potilaiden hyväksi

Kuopiossa käynnistyvällä Kuulolaakso-hankkeella nopeutetaan kuulonhuollon innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa potilaiden arjessa. 

– Kuulo-ongelmien diagnosointi ja kuntoutus hyötyy merkittävästi teknologian kehityksestä ja monitieteellisistä lähestymistavoista. Se vaatii kuitenkin tutkijoiden, sairaanhoitojärjestelmän ja kaupallisten toimijoiden yhteistyötä, joka on tähän asti rajoittunut yksittäisiin pienimuotoisiin hankkeisiin, sanoo professori Aarno Dietz.

Kuulolaakso-hankkeessa Kuopion Savilahden kampukselle perustetaan soveltavan kuulontutkimuksen laboratorio, jonka toimintamallia kehitetään Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS), Itä-Suomen yliopiston ja useiden yritysten yhteistyössä parhaiten palvelemaan kuulonhuollon tutkimus- ja kehitystoiminnan tarpeita.

Kuulontutkimuslaboratoriossa yritykset ja yhteistyökumppanit pääsevät testaamaan uusia signaalinkäsittelymenetelmiä, vertailemaan kuulolaitteesta saatavaa hyötyä erilaisissa realistisissa ääniympäristöissä tai pilotoimaan uusia diagnostiikkamenetelmiä yhteistyössä KYSin kanssa. Potilaat hyötyvät uusimpien menetelmien nopeammasta käyttöönotosta ja heille avautuu mahdollisuus osallistua tutkimuksiin ja tuoda esiin omia näkemyksiään sekä tarpeitaan.

Kuulonalenema on erityisesti ikääntyneillä yleinen ja usein puutteellisesti hoidettu ongelma. Kuulolaakso-hankkeella helpotetaan pohjoissavolaisten yritysten mahdollisuuksia soveltaa osaamistaan merkittävän kansanterveydellisen haasteen ratkaisemiseksi. Yritystoiminnan tarpeiden kartoittamiseksi hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä Kuopio Health -yritysekosysteemin kanssa.

– Kuulolaakso-hankkeessa kehitettävät innovaatiot tarjoavat ratkaisuja terveydenhuollon kasvaviin haasteisiin kuulonaleneman hoidossa. Sen potentiaali parantaa ihmisten elämänlaatua ja edistää alueemme taloudellista kasvua on selvä, sanoo Kuopio Healthin kehityspäällikkö Kimmo Solehmainen.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti 21. toukokuuta puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä kaksivuotiselle hankkeelle. Se antaa uuden kasvusysäyksen maakunnan painopisteisiin kuuluvan hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

Pohjois-Savon liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta noin 530 000 eurolla. Muita rahoittajia ovat Audmet Oy, Genelec Oy, Kuava Oy ja Surgify Oy sekä Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoja:

Professori Aarno Dietz, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala, aarno.dietz@uef.fi