Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

27.5.2024 Uutinen

Aluehallitus päätti uudestaan palveluverkkouudistuksesta huomioiden esteellisyyslinjaukset: päätökseen ei muutoksia

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 27.05.2024 palvelujärjestelmän uudistukseen liittyvää aiempaa päätöstään.

Hyvinvointialueella on käynnissä kaikkia alueen kaupunkeja ja kuntia koskettava palvelurakenteen uudistus. Tämän uudistuksen eri vaiheissa tehdään päätöksiä hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja -hallituksessa sekä eri lautakunnissa ja jaostoissa. Näiden toimielinten jäsenet voivat toimia myös oman kuntansa päättävissä toimielimissä, kuten esimerkiksi kunnanhallituksessa.

Kaksoisroolissa olevien päättäjien esteellisyyksien osalta on ollut erilaisia näkemyksiä hyvinvointialueilla ja myös oikeusoppineiden kesken. Jotta eturistiriitaa ja esteellisyyttä ei päätöksenteossa pääse syntymään, linjasi aluehallitus kokouksessaan 8.4.2024 yhteiset selkeät käytännöt esteellisyyden määrittämiseksi.

Aluehallituksen sopiman linjauksen perusteella Pohjois-Savon hyvinvointialueella noudatetaan palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa koskevassa päätöksenteossa seuraavia periaatteita:

  1. Kuntien luottamustehtävät eivät aiheuta esteellisyyttä aluevaltuuston tai vaikuttamistoimielimien päätöksenteossa.
  2. Aluehallituksen, jaostojen ja lautakuntien kokouksissa yhteisöjääviys koskee hyvinvointialueen kuntien kunnanhallitusten jäseniä ja varajäseniä, kunnanvaltuustojen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä em. hyvinvointialueen toimielinten jäseniä, jos heidän läheisensä toimii kunnanhallituksen jäsenenä tai kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Esteellisyys ei koske seminaareja ja iltakouluja.

Uuden linjauksen pohjalta hyvinvointialueella on tarkasteltu jälkikäteen palveluverkkouudistusta koskevia päätöksiä. Tässä toimielinten sisäisessä valvonnassa kävi ilmi, että palvelujärjestelmän valmistelun käynnistämisessä oli mukana kahdeksan aluehallituksen esteellistä jäsentä.

Aluehallituksen kokouksessa 27.05.2024 käsiteltiin tämän asiavirheen korjaamista. Aluehallitus poisti menettelyvirheen perusteella aiemman päätöksensä ja päätti asiasta uudestaan esteettömässä aluehallituksen kokoonpanossa. Aiempaan päätökseen palveluverkkouudistuksen käynnistämisestä ei tehty sisällöllisiä muutoksia.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös tammi-huhtikuun talouden toteumaa sekä sen lukujen perusteella laadittua talousennustetta loppuvuodelle. Talousennuste on linjassa jo aiemmin tehtyjen arvioiden kanssa. Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan noin 98 miljoonaa euroa.  

Aluehallituksen kokousaineisto on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.