Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

22.5.2024 Uutinen

Aluehallituksen 27.05.2024 pidettävän kokouksen esityslista julkaistu

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu 27.05.2024. Aluehallituksen esityslistalla on mm. tammi-huhtikuun talouden toteuma sekä näiden lukujen perusteella laadittu talousennuste. Aluehallitus käsittelee myös palvelujärjestelmän uudistukseen liittyvää aiempaa päätöstään. 

Hyvinvointialueella on käynnissä kaikkia alueen kaupunkeja ja kuntia koskettava palvelurakenteen uudistus. Tämän uudistuksen eri vaiheissa tehdään päätöksiä hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja -hallituksessa sekä eri lautakunnissa ja jaostoissa. Näiden toimielinten jäsenet voivat toimia myös oman kuntansa päättävissä toimielimissä, kuten esimerkiksi kunnanhallituksessa.

Kaksoisroolissa olevien päättäjien esteellisyyksien osalta on ollut erilaisia näkemyksiä hyvinvointialueilla ja myös oikeusoppineiden kesken. Jotta eturistiriitaa ja esteellisyyttä ei päätöksenteossa pääse syntymään, linjasi aluehallitus kokouksessaan 8.4.2024 yhteiset, selkeät käytännöt esteellisyyden määrittämiseksi.

Aluehallituksen sopiman linjauksen perusteella Pohjois-Savon hyvinvointialueella noudatetaan palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa koskevassa päätöksenteossa seuraavia periaatteita:

  1. Kuntien luottamustehtävät eivät aiheuta esteellisyyttä aluevaltuuston tai vaikuttamistoimielimien päätöksenteossa.
  2. Aluehallituksen, jaostojen ja lautakuntien kokouksissa yhteisöjääviys koskee hyvinvointialueen kuntien kunnanhallitusten jäseniä ja varajäseniä, kunnanvaltuustojen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä em. hyvinvointialueen toimielinten jäseniä, jos heidän läheisensä toimii kunnanhallituksen jäsenenä tai kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Esteellisyys ei koske seminaareja ja iltakouluja.

Uuden linjauksen pohjalta hyvinvointialueella on tarkasteltu jälkikäteen palveluverkkouudistusta koskevia päätöksiä. Tässä toimielinten sisäisessä valvonnassa kävi ilmi, että palvelujärjestelmän valmistelun käynnistämisessä oli mukana joitakin aluehallituksen esteellisiä jäseniä. 

Aluehallituksen kokouksessa 27.05.2024 käsitellään tämän asiavirheen korjaamista. Korjausehdotuksena on, että aluehallitus päättää poistaa menettelyvirheen perusteella aiemman päätöksensä ja päättää asiasta uudestaan esteettömässä aluehallituksen kokoonpanossa. 

Aluehallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.