Murupolku

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma


Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on kiinteä osa koko hyvinvointialueen uudistumisen ohjelmakokonaisuutta. Uudistukset perustuvat hyvinvointialuestrategiaan ja palvelustrategiaan. Lisäksi aluehallitus on hyväksynyt palvelustrategian toimeenpanoon liittyvän reformin käynnistämisen, johon liittyy kolme isompaa palvelutoiminnan uudistamisen kokonaisuutta. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano toteutetaan viidessä ohjelmakokonaisuudessa, joita ovat:

  • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja vahvistaminen
  • Hallinto, hankinnat ja tilat
  • Digitaalisten palvelujen kehittäminen
  • TKKI-ohjelma
  • Pelastustoimen palvelutasopäätös

Ohjelmakokonaisuudet sisältävät lukuisia toimenpiteitä, jotka osin ovat ”nopeiden säästötoimien” toimenpiteitä ja osin pidempiaikaisia ohjelmallisia toimia. Yhteensä ohjelmilla pyritään n. 30–50 miljoonan euron pysyviin aleneviin kustannusvaikutuksiin.