Toimeksiantotutkimukset

Toimeksiantotutkimukset


Toimeksiantotutkimuksissa (tilaus- ja palvelututkimukset) ulkopuolinen rahoittaja tilaa tutkimuksen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Tutkimuksesta tehdään tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja tutkimussopimus. Lisäksi haetaan tarvittavat lausunnot ja luvat.

Vastaava tutkija on velvollinen huolehtimaan lakien, asetusten, ohjeistojen (ICH-GCP -periaatteet, Helsingin julistus, Fimean määräykset, jne.) sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen ohjeiden noudattamisesta tutkimuksessa. Vastuu valvonnan osalta on myös ko. alueen vastaavalla lääkärillä ja palveluyksikköjohtajalla. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki lausunnot ja luvat ovat kunnossa.