Bannerikuva, tietoa päihteistä ja riippuvuuksista

alt=

Murupolku

Tietoa päihteistä ja riippuvuuksista

Päihdekäyttö vaatii huomiota


Omaa päihteiden käyttöä ja käytöstä mahdollisesti aiheutuvia haittoja itselle ja läheisille on hyvä välillä pysähtyä tarkastelemaan, ja tarvittaessa muuttaa käyttötottumuksia. Päihteet ovat aina haitallisia terveydelle. Alaikäisten päihteidenkäyttöön tulee aina suhtautua kielteisesti ja käyttöön tulee puuttua.

Riippuvuus on pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintaa tai kokea jokin tietty tunnetila. Usein riippuvainen kokee samaan aika mielihyvää ja häpeää. Riippuvuus voi olla psyykkistä, jolloin se ilmenee pikatyydytyksen tai pakokeinon hakemisena. Riippuvuus voi olla myös sosiaalista, jolloin paine liittyy ryhmään kuulumiseen tai paineisiin. Fyysisessä riippuvuudessa elimistö on tottunut johonkin aineeseen ja reagoi sen puuttumiseen. 

Riippuvuus voi syntyä erimerkiksi alkoholista, tupakka- ja nikotiinituotteista, huumeista tai pelaamisesta. Riippuvuuteen altistavat perinnöllisten tekijöiden lisäksi lapsuuden kokemukset ja siellä opitut tavat, mutta riippuvuus voi syntyä missä iässä tahansa esimerkiksi jonkin elämän stressitekijän seurauksena. Altistavat tekijät eivät itsessään tuota riippuvuutta, vaan niiden lisäksi tarvitaan aina yksilön oma toiminta. 

Kuka tahansa meistä voi sairastua riippuvuuteen ja myös parantua riippuvuudesta. Jos olet huolissasi omasta tai läheisen päihteidenkäytöstä tai riippuvuudesta, ota asia puheeksi läheisen, luotettavan henkilön tai ammattilaisen kanssa. Kun asiaan tartutaan riittävän varhain, voidaan ehkäistä tilanteen pahenemista, haitallisia terveysvaikutuksia ja riippuvuussairauden syntyä.

Säännöllisen päihteidenkäytön taustalla voi olla jatkuvaa stressiä, ahdistuksen tai masennuksen tunnetta, toivottomuutta. Päihteet voivat joillakin hetkellisesti helpottaa oloa, mutta pidemmän päälle päihteiden käyttö pahentaa tilannetta. Myös pyykkisiin tuntemuksiin ja oireisiin voi itse vaikuttaa, mutta apua kannattaa hakea ajoissa. 

Lisätietoa mielenterveydestä ja tuen paikoista verkkosivuiltamme: Mielenterveys on osa terveyttä

Haitari, tietoa päihteistä ja riippuvuuksista

Tietoa alkoholista

Alkoholi on keskushermostoa lamaava päihde. Alkoholi aiheuttaa haittoja jo ennen kuin riippuvuus syntyy. Täysin turvallisen juomisen rajaa ei ole voitu määrittää. Alkoholin käyttöön liittyviä riskejä voi kuitenkin vähentää sillä, että käyttää ainetta vain kohtuudella ja harvoin. Tietoa alkoholista löydät näiltä sivuilta:

Testaa oma käyttösi

Alkoholin käyttöä arvioiva testi antaa kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista, tai vaihtoehtoisesti tiedon, että pulmia ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä. Saat myös vinkkejä siitä, mitä mahdollisesti kannattaisi seuraavaksi tehdä. 

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmat sisältävät työkaluja, joiden avulla voit arvioida ja hallita alkoholin käyttöäsi ja saat konkreettisia neuvoja, miten pääset eteenpäin päihteidenkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa.

Avun ja tuenpaikkoja

Liialliseen alkoholinkäyttöön liittyy usein voimakasta asian kieltämistä ja häpeää, mikä usein viivästyttää tai jopa estää avun hakemista. Apua kannattaa hakea herkästi riittävän varhaisessa vaiheessa, kun omat toimenpiteet eivät auta tai läheinen on huolissaan.

Auttavia puhelimia

Vertaistukea

Tukea läheisille

Päihteistä käyttävän läheisten on tärkeä huolehtia myös omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista

Päihteitä käyttävän perhe- ja lapset tarvitsevat tukea

Päihteiden käyttö heijastuu vanhemmuuteen ja perheen elämään. Kun saat apua päihdeongelmaan, samalla hoitava taho voi auttaa lapsiasi ja perhettäsi. Voit myös itse tukea lapsiasi.

Tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista

Tupakoimattomuus tuo lisää elinvuosia ja parantaa elämänlaatua. Tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Tupakoinnin vaikutukset eivät rajoitu siis vain keuhkoihin, joten lopettaminen vaikuttaa myönteisesti koko kehoon. 

Nuuskan käytön uskotaan olevan haitattomampaa kuin tupakan vaikka se on terveydelle haitallinen tupakkatuote. Nikotiinipusseissa nikotiinipitoisuus nousee nuuskaakin korkeammalle. 

Sähkösavukkeiden käytöstä ei ole vielä luotettavaa tutkimustietoa, mutta sähkösavukehöyryssä on nikotiinia ja useita terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista osa on samoja kuin tupakan savussa ja niillä on vaikutusta keuhkojen toimintaan.

Tupakka

Nuuska

Sähkösavukkeet

Nikotiinipussit

Nikotiiniriippuvuustesti

Omahoito

Verkkoryhmät

Auttavat puhelimet

Apua terveyspalveluista

Vieroitusoireiden vähentämiseen on olemassa nikotiinivalmisteita ja voit saada lääkäriltä myös lääkevalmisteen, jota käytetään tupakoinnin lopettamisen tukena. Apteekista voi myös kysyä neuvoa.

Myös läheinen voi tukea tupakoinnin lopettamisessa: Haluatko auttaa läheistäsi lopettamaan tupakoinnin? - Filha

Tietoa eri huumeista ja niiden vaikutuksista terveyteen ja elämään voit lukea alla näiltä sivustoilta

Arvioi huumeiden käyttöäsi

Tietoa, tukea sekä ohjeita omahoitoon

Vertaisryhmät

  • Nimettömät narkomaanit (NA) NA, Suomen alue (nasuomi.org)
  • Päihdelinkin keskustelualue

Päihdeneuvontapuhelin

Tukea läheisille

Apua saa terveydenhuollon palveluista

Myös järjestöistä löytyy tukea: Lähellä.fi Samoin kunnan etsivä nuorisotyö osaa auttaa.

Tarttuvat taudit

Pistettävien huumeiden kohdalla on tärkeä huolehtia siitä, että käytössä on puhtaat pistovälineet ja ruiskut. Näin ehkäistä esim. C-hepatiitti- ja HIV-tartuntoja. Likaisia pistosvälineitä ei saa jättää esimerkiksi puistoihin tai muille yleisille paikoille, missä ne voivat joutua herkästi lasten käsiin.

Terveysneuvontapisteissä voi keskustella luottamuksellisesti asioistaan ja vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin. 

Pohjois-Savon terveysneuvonta ja neulavaihtopisteet löytyvät täältä: Terveysneuvonta- ja neulanvaihtopiste
 

Riippuvuus voi liittyä myös tyydytystä tuottaviin toimintoihin. Tällöin puhutaan toiminnallisista riippuvuuksista. Toiminta itsesään aiheuttaa voimakkaan mielihyvän, ja siihen liittyy voimakas halu, pakonomaisuus ja vaikeus lopettaa toiminta. 

Digipelaamisessa voi kehittyä peliriippuvuus, jolle on ominaista pelaamisen hallinnan menettäminen tai vaikeus. Pelaamisen vähentämisestä tai lopettamisesta voi seurata vieroitusoireita. 

Rahapelit tarjoavat sopivassa määrin jännitystä, viihdettä ja nautintoa, ja pelaaminen voi olla hallinnassa. Rahapeliongelma syntyy, kun pelaaminen on runsasta ja säännöllisestä pelaamisesta tulee elämäntapa. Hallitsematon rahapelaaminen voi johtaa taloudellisiin haittoihin, tunnetason haittoihin ja ihmissuhdehaittoihin, erityisesti perheessä. Käyttäytymisessa voi olla huomattavaissa muutoksia, kuten esimerkiksi ärtyneisyys, pelaamisen salailu ja peittely läheisiltä.

Testejä

Omahoito-ohjelmia ja muuta tukea

Vertaistuki

Velkaongelmat

Tietoa ja tukea läheisille

Auttavia puhelimia ja chat

Apua saa terveydenhuollon palveluista

Katso myös: Apua & tukea - Pelituki