Ptv Service Display

Tehohoidon palvelut

Tehohoidon tehtävänä on valvoa, tukea ja tarvittaessa korvata vakavasti sairastuneen potilaan pettäviä elintoimintoja ja hoitaa häiriöiden taustalla olevia syitä. Tehohoitoa tarvitaan, kun potilaalla on hengissä pysymistä vaarantava elintoimintahäiriö tai sellaisen uhka, mutta hänellä arvioidaan olevan mahdollisuudet hyvään toipumiseen. Tehohoidon päämääränä on tilapäiseksi arvioidun hengenvaaran torjunta ja vakavasta sairaudesta tai vammasta toipuminen.

Tehohoidon osastolla hoidamme myös sydän- ja verisuoni- sekä neurokirurgisia potilaita, jotka tarvitsevat leikkauksen jälkeistä tehohoitoa. Tehovalvonnan potilailla on yhden peruselintoiminnon äkillinen häiriö tai sen uhka. Potilaita voidaan siirtää joustavasti tehohoidon osaston ja tehovalvonnan välillä riippuen heidän tarvitsemansa hoidon vaativuudesta.

MET-toiminta

Tehohoidon osaston vastuualueeseen kuuluu sairaalan elvytys- ja traumatiimitoiminnan lisäksi MET-toiminta (Medical Emergency Team). MET-ryhmän muodostavat teho-osaston lääkäri ja sairaanhoitaja, ja se voidaan hälyttää sairaalan eri osastoille potilaan voinnin heikentyessä äkillisesti. Tavoitteena on tunnistaa potilaan voinnin äkillinen huonontuminen ja nopeuttaa tukihoitojen aloittamista.

Maksullisuuden tiedot

Hoitopäivämaksu.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Ei valittuna paikkakuntaa

Tehohoidon osasto

Voit olla yhteydessä osastoon puhelimitse. Vierailuajat päivittäin klo 13–14 ja klo 16–18.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Sairaalan potilaaksi pääset kiireettömissä tilanteissa lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, toisesta sairaalasta tai yksityislääkäriasemalta. Tutkimuksia ja hoitoja tehdään sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Kiireellisiä päivystystilanteita varten sairaala toimii ympäri vuorokauden.

Kuopion yliopistollinen sairaala huolehtii Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaiden erikoissairaanhoidosta ja lisäksi Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savon hyvinvointialue, Keski-Suomen hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue) erityistason erikoissairaanhoidosta.

Osoite

Puijonlaaksontie 2 70210 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Puijon sairaala, Kaarisairaala, K, 2. kerros.

Vierailuajat päivittäin klo 13–14 ja klo 16–18.

Kunnat

Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä

Elinluovutustoiminta, tehohoidon palvelut

Elinluovutustoiminta


Elinsiirrolla voidaan kohentaa potilaan elämänlaatua ja helpottaa sairauden hoitoa. Vaikeissa sydämen, keuhkojen ja maksan sairauksissa elinsiirto on ainoa mahdollinen henkeä pelastava hoito. Elinsiirto on munuaissairauden kustannustehokkainta hoitoa.

Elinluovutustoiminta on KYSin normaalia toimintaa. Toimintaa säätelee Suomen ja Euroopan Unionin lait ja asetukset, esimerkiksi Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä.

Mikäli vainaja ei ole elinaikanaan tiettävästi vastustanut elin- ja kudosluovutusta, voidaan hänen elimiään ja kudoksiaan irrottaa toisen ihmisen hoitoa varten. Potilas, jolla on vakava päänvamma ja jota ei voida enää hoidolla parantaa eikä ennustetta ole, on mahdollinen elinluovuttaja ja hänet siirretään teho-osastolle arvioitavaksi.

Lain mukaan ihminen on kuollut, kun hänen aivotoimintansa on pysyvästi loppunut. Aivokuoleman toteaa kaksi riippumatonta lääkäriä. Neurologi tai neurokirurgi toteaa aivotoiminnan loppumisen ja teho-osaston lääkäri hengitystoiminnan loppumisen.

Elinluovuttaja on aivokuolleeksi todettu henkilö. Elinluovuttajaa hoidetaan KYSissä aina teho-osastolla ja irrotusleikkaus tehdään leikkausyksikössä. Teho-osastolla arvioidaan yhdessä elinsiirtotoimiston kanssa mahdollisen luovuttajan elinten siirtokelpoisuutta verikokeiden ja kuvantamistutkimusten avulla sekä potilaan taustatietoja selvittämällä.

Elinluovutuksen esteitä ovat yli 85 vuoden ikä, hepatiitti B tai HIV, viiden vuoden sisällä sairastettu syöpä (paitsi ihon tyvisolusyöpä ja aivokasvain) tai jos aivokuoleman syy jää epäselväksi. Luovutettavia elimiä ovat munuaiset, maksa, sydän, keuhkot, haima ja ohutsuoli. KYSissä irrotetaan kudossiirteiksi sarveiskalvoja sekä sydämen läppiä, joita käytetään lasten ja nuorten sydämen korjausleikkauksissa.

Tehohoidon aikana läheiset voivat halutessaan olla läheisensä vierellä ja jättää hänelle jäähyväiset. Heille järjestetään tarvittaessa kriisiapua, sosiaalihoitajan tukea tai sairaalapastori.

Elinsiirrot tehdään keskitetysti HUSin elinsiirtokeskuksessa. HUSin irrotusryhmä vie siirteen HUSin elinsiirtokeskukseen, jossa tehdään siirtoleikkaukset vastaanottajille. Elinsiirtokeskuksessa hoidetaan myös eläviltä luovuttajilta saadut munuaisluovutukset.

Lue lisää aiheesta: Elinsiirtotalo | Terveyskylä.fi