Synnytyspalvelut, tietoa raskaana oleville ja synnyttäjille

Tietoa raskaana oleville ja synnyttäjille


KYSin naisten poliklinikalla työskentelee raskaana olevien parissa kaksi erikoislääkäriä ja yksi erikoistuva lääkäri. Lääkärin parina toimii kätilö. Kätilön toiminta painottuu potilaan tilanteen kartoittamiseen, kirjaukseen, ohjaukseen, neuvontaan, tukemiseen sekä jatkoseurannan järjestämiseen.

Poliklinikalla tehdään seulontaultraäänitutkimuksia myös terveille odottajille, jotka eivät tarvitse lääkärin tutkimuksia. Raskauden seuranta on yhteistyötä äitiysneuvolan, naisten poliklinikan ja tarvittaessa eri lääketieteen erikoisalojen välillä. Sisätautilääkäri käy yhtenä päivänä viikossa poliklinikalla hoitamassa lähinnä diabetesta sairastavia odottajia.

Poliklinikalla tehdään myös tiivistä yhteistyötä oman sairaalan perinnöllisyyslääkärin ja vastasyntyneitä hoitavien lastenlääkäreiden kanssa, tarvittaessa keskussairaaloiden ja muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

Yliopistosairaalalla on opetusvelvollisuus. Yksikössämme tehdään myös erilaista tutkimustyötä.

Tutkimukset

Äitiyspoliklinikalla tarkastetaan äidin yleisvointi. Tarvittaessa tutkitaan virtsanäyte ja mitataan verenpaine, otetaan verikokeita sekä tarkistetaan kohdunsuun tilanne. Sikiön vointia tutkitaan sykekäyrän ja turvallisen ultraäänitutkimuksen avulla.

Sikiön hyvinvointia arvioidaan painoarvion, lapsiveden määrän, sikiön liikkeiden ja dopplereiden avulla. Doppler-tutkimuksella selvitetään napavaltimon ja tarvittaessa monien eri suonien perusteella istukan toimintaa ja sikiön verenkierron ohjautumista. Kasvuhäiriöisten sikiöiden verenkiertoa seurataan tarvittaessa tiheästikin polikliinisesti tai naisten akuuttikeskuksessa.

Synnytyksen suunnittelu

Kun raskaus etenee normaalisti, ei erillistä synnytyksen suunnittelukäyntiä äitiyspoliklinikalle tarvita. Neuvola tekee lähetteen äitiyspoliklinikalla tapahtuvaan synnytyksen suunnitteluun seuraavissa tilanteissa:

 • äiti on synnyttänyt aiemmin keisarileikkauksella, eikä alatiesynnytyksiä ole sen jälkeen
 • aiempaan synnytykseen on liittynyt ongelmia
 • epäillään kookasta sikiötä
 • epäillään lantion ahtautta
 • äidillä on synnytykseen vaikuttava perussairaus

Synnytysajankohta ja kohdunsuun kypsyttelyn tai käynnistyksen tarve arvioidaan jokaisen synnyttäjän kohdalla yksilöllisesti äidin ja sikiön tilanteen mukaan. KYSissä käynnistettyjä synnytyksiä on noin neljännes, mikä vastaa Suomen keskiarvoa.

Uhkaava yliaikaisuus

Raskaus luokitellaan yliaikaiseksi, kun 2 viikkoa on kulunut lasketusta ajasta eteenpäin (H42). Neuvola ohjaa lähestyvän yliaikaisuuden vuoksi odottajan viikolla 41+5 naisten akuuttikeskukseen. Kun H41+5 on täynnä viikonpäivästä riippumatta, odottajan ja sikiön hyvinvointi tarkastetaan. Tuolloin arvioidaan synnytyksen käynnistämisen tarve.

Yksilöllistä hoitoa naisten akuuttikeskuksessa

Naisten akuuttikeskuksessa toimii ympärivuorokautisesti synnytysvastaanotto, synnytyssalit ja naistentautien erikoissairaanhoidonpäivystys. Siellä hoidetaan seurantaa ja tarkkailua vaativat raskaana olevat sekä naistentautien päivystyspotilaat.

Keskuksessa on omat leikkaussalit ja heräämö, joissa hoidetaan keisarileikkaukset, istukan käsinirrotukset, kaavinnat ja repeämän ompelut sekä pienet gynekologiset päivystystoimenpiteet.

Naisten akuuttikeskuksessa hoidetaan odottavia äitejä muun muassa seuraavista syistä:

 • synnytyksen käynnistäminen
 • raskausmyrkytys
 • uhkaava ennenaikainen synnytys
 • verenvuoto

Lisäksi akuuttikeskuksessa hoidetaan naisia, joilla on

 • keskenmeno
 • gynekologinen infektio
 • vatsakipu
 • akuutti 1-3 vuorokautta vaativa gynekologinen vaiva

Lisätiedot, synnytyspalvelut