Bannerikuva, Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan opiskelijat

alt=

Opetus, Tutkimus ja opetus

Tervetuloa harjoitteluun Pohjois-Savon hyvinvointialueelle!


Harjoittelujaksot ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja opiskelijan ammatillista kasvua. Meillä harjoittelee vuosittain noin 4 000 - 5 000 yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijaa.

Opiskelijoiden harjoitteluun liittyviin palveluihin on tullut muutoksia Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä. Koulutuksen palveluyksikön kliinisen hoitotyön opettajat ja opiskelijakoordinaattorit palvelevat jatkossa koko hyvinvointialuetta ja kaikkia koulutusaloja.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella voit suorittaa harjoittelusi muun muassa erityispalveluissa (erikoissairaanhoito), perhe- ja vammaispalveluissa, peruspalveluissa, ikääntyneiden palveluissa ja pelastustoimessa.

Harjoitteluiden järjestämiseen tai harjoittelupaikkoihin liittyvissä asioissa ottakaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijakoordinaattoriin. Opiskelijaohjaukseen, ohjauskoulutukseen tai oppimisympäristöjen tms. kehittämiseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä kliinisen hoitotyön opettajaan.

Perhe- ja vammaispalvelut

Peruspalvelut

Ikääntyneiden palvelut

Erityispalvelut

Kuntoutus, Avokuntoutus ja Keskitetty sijaishallinta (perusterveydenhuollon varahenkilöstö) 

Ensihoito (KYS ja PELA)

Yhteissähköposti: klinikkaopettajat@pshyvinvointialue.fi 

Opetus, oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö


Opiskelija voi harjoitella Pohjois-Savon hyvinvointialueella, jos hyvinvointialueella ja oppilaitoksella on voimassa oleva sopimus. Mikäli kyseistä sopimusta ei ole, tulee opettajan olla yhteydessä opiskelijakoordinaattoreihin.

Yhteystiedot:


Jos opiskelet korkeakoulussa ja tarvitset koulutukseesi liittyvän harjoittelupaikan Jobiili-varausjärjestelmän ulkopuolelta, niin lähetä viesti osoitteella klinikkaopettajat@pshyvinvointialue.fi 

Kerro viestissäsi:

  • minkä alan opiskelija olet
  • milloin ja kuinka pitkä harjoittelusi olisi
  • millä toimialueella haluaisit harjoittelusi suorittaa
  • sekä mahdollisia muita lisätoiveita.

Pyrimme järjestämään opintoihisi sopivan harjoittelupaikan Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. 

Opiskelijoiden linkit