Ptv Service Display

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

Päihdekierteen katkaisemiseen saat apua, jos päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin.

Selviämishoidossa olet turvallisessa paikassa, jotta selviäisit alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen.

Päihdekierteen katkaisua varten on tarjolla ympärivuorokautista hoitoa. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon, jos

  • hän on välittömässä hengenvaarassa
  • hänen terveytensä on vakavassa vaarassa
  • hän aiheuttaa väkivaltaisuudellaan vaaraa muille

Toimi näin

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, voit hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyskeskuksen, päivystyksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Ei valittuna paikkakuntaa

Riippuvuusosasto, Iisalmi

Alueen opiaatti- ja korvaushoidot. Terveysneuvontapiste Neukkari. Potilas- ja läheiskyselyt hoitajilta. Äkillisissä mielenterveys- ja päihdeongelmissa voit ottaa yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluiden akuuttityöryhmän ohjanta- ja neuvontapuhelimeen, joka palvelee sinua ympärivuorokautisesti.

Puhelin

Kunnat

Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä

Vieroitushoidon puhelinpalvelu Kuopiossa

Päihdepalvelujen ympärivuorokautinen vieroitushoidon puhelinpalvelu Kuopiossa ja Tuusniemellä. Ole yhteydessä palveluun, mikäli olet täyttänyt 18-vuotta ja sinulla on vieroitusoireita alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden takia. Hoidon tarkoituksena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, päihdekierteen katkaiseminen ja jatkohoidon suunnittelu. Osastolla toteutetaan opioidiriippuvaisten korvaushoidon tarpeen arviointi- ja aloitusjaksoja, sekä ennaltaehkäiseviä hoitojaksoja retkahdusriskissä oleville. Ennaltaehkäisevälle hoitojaksolle tulo edellyttää vieroitusoireettomuutta.

Kuopiolaiset ja tuusniemeläiset voivat hakeutua vieroitusjaksolle lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksuosuudella, jonka perii kotikunta. Muiden kuntien asiakkaat tarvitsevat hoitoon hakeutuessaan oman kunnan maksusitoumuksen tai hoidon voi maksaa itse.

Puhelin

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Kuopio, Tuusniemi