Syöpä sädehoito websisältö

Sädehoito


Sädehoito on moniammatillista yhteistyötä, jossa hoitojen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat sädehoidon erikoislääkärit, fyysikot, röntgen- ja sairaanhoitajat sekä sihteerit. Hoito perustuu tarkkaan radiologiseen kuvantamiseen ja tätä varten suunnittelukäynnin yhteydessä tehdään myös kuvantamistutkimuksia. Yksikössä on neljä lineaarikiihdytintä, joista yksi on tarkkuussädehoitolaite CyberKnife, yksi HDR-brakyterapialaite ja TT- sekä MRI-kuvantamislaite. 

Paranemiseen tähtäävä ulkoinen sädehoito annetaan tavallisesti 5–35 kerran sarjahoitona ja sädehoitojakson pituus on 2–7 viikkoa. Oireita lievittävä eli palliatiivinen sädehoito on kestoltaan lyhyempi ja sisältää tavallisesti yhdestä kymmeneen hoitokertaa. Itse sädehoito kestää yleensä vain muutaman minuutin, mutta käynnille varataan tavallisesti aikaa 15–20 minuuttia ja suurin osa hoidoista toteutetaan polikliinisesti. 

Tarkkuussädehoitolaite CyberKnife soveltuu niin hyvän- kuin pahanlaatuistenkin kasvainten hoitoon. Hoitotapa eroaa jonkin verran tavanomaisesta ulkoisesta sädehoidosta ja yhden hoidon kesto on tavallisesti noin 30 minuuttia, mutta hoitokäyntejä tarvitaan vain muutama. Ulkoisen sädehoidon lisäksi KYS sädehoitoyksikön erityisosaamisalueisiin kuuluu mm. synnytyselinsyöpien hoitoon käytettävä sisäinen sädehoito (brakyterapia). Nämä hoidot toteutetaan sairaalafyysikoiden ja gynonkologien yhteistyönä.

Yli puolet syöpäpotilaista saa sädehoitoa jossain hoidon vaiheessa ja KYS sädehoitoyksikössä on noin 16 000 hoitokäyntiä vuodessa. Hoidamme potilaita Pohjois- ja Etelä-Savon hyvinvointialueilta, mutta muun muassa braky-hoitoihin ja tarkkuussädehoitoon potilaita tulee myös muualta Suomesta. 

Lisätiedot, sädehoito

Yhteystiedot

Sädesairaala, 3.krs Kelkkailijantie 7
Osastonsihteeri: p. 172 901
Avoinna arkisin klo 7.30–15.00