Robottiavusteinen tähystyskirurgia, gynekologiset syövät, naistentautien palvelut

Robottiavusteinen tähystyskirurgia


Robottiavusteiset tähystysleikkaukset aloitettiin KYSin naistentautien klinikalla helmikuussa 2016, jolloin saimme käyttöömme uuden DaVinci Xi -leikkausrobotin (Intuitive Surgical ®). Lokakuussa 2019 KYSissä suoritettiin jo 500. gynekologinen robottileikkaus.

Kyseessä on ns. mini-invasiivinen eli pienten, noin 1 - 2 cm:n ihoviiltojen kautta tehtävä leikkaus. Potilaan kannalta leikkaustapa on hyvin samankaltainen kuin ns. perinteinen tähystyskirurgia (laparoskopia), mutta ro­bottiavusteiseen tähystyskirurgiaan vaikuttaa tutkimusten mukaan liittyvän seuraa­via etuja:

  • vähemmän verenvuotoa
  • lyhyempi sairaalassaoloaika
  • vähäisempi tarve muuttaa leikkaus avoleikkaukseksi
  • vähäisempi keskushermoston kautta vaikuttavien kipulääkkeiden (opiaattien) tarve leikkauksen jälkeen

Robottiavusteinen tähystyskirurgia mahdollistaa aiempaa haastavampien leikkaus­ten tekemisen ja huomattavasti ylipainoisempien (BMI yli 35) potilaiden leikkaamisen tähystyski­rurgisin menetelmin.

Etuna leikkaavan lääkärin kannalta on kolmiulotteinen (3D), erittäin tarkka ja suurennettu kuva sekä instrumenttien kärkien kääntyminen mo­neen suuntaan. Lääkäri ohjaa instrumenttien liikettä ns. leikkauskonsolista käsin.

​​​​​​​Robottiavusteiseen tähystyskirurgiaan liittyy samanlaiset riskit kuin perinteiseen tä­hystyskirurgiaankin. Yleisimpiä gynekologiseen tähystyskirurgiaan liittyviä haittatapahtumia ovat tulehdukset (6,7 %) ja verenpurkaumat (3 %). Harvinaisempia ovat virtsanjohdin- (0,3 %) tai virtsarakkovauriot (1 %), suolivauriot (0,4 %), emättimen pohjan haavan aukeaminen kohdun poiston jälkeen (0,8 %) ja virt­saamiseen liittyvät ongelmat (< 1 %). Useimmiten nämä komplikaatiot paranevat hyvin, vaikka saattavat pitkittää toipumista leikkauksesta.

Robottiavusteisen tähystyskirurgian kustannukset ovat perinteistä tähystyskirurgiaa suuremmat ja saatavuus vähäisempi, joten tällä menetelmällä leikataan pääasiassa haastavampia leikkauksia. Gynekologiassa robottiavusteisen menetelmän leikkausai­heita ovat kohdunkaulan syöpä, osa kohdunrunko-osan syövistä ja alkuvaiheen munasarja/munatorvisyöpä. Myös endometrioosileikkauksia, myoomien poistoleik­kauksia ja vatsaontelon kautta tehtäviä laskeumaverkkoleikkauksia voidaan joskus tehdä robottiavusteisesti.

Potilas valmistautuu robottiavusteiseen tähystysleikkaukseen samalla tavoin kuin perinteiseen tähystysleikkaukseen.

Robottiavusteisen tähystysleikkauksen jälkeen potilasta kannustetaan nousemaan ylös vuoteesta ja lähtemään liikkeelle mahdollisimman pian, viimeistään leikkauspäivän iltana. Kotiutuminen onnistuu useimmiten samana tai seuraavana päivänä.

Sairausloman pituus riippuu tehdystä toimenpiteestä. Leikkaushaavat ovat hyvin pieniä, joten ne paranevat tavallisesti nopeasti ja hyvin.