Syöpä palliatiivinen hoito websisältö

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen poliklinikka toimii palliatiivisen hoidon asiantuntija- ja konsultaatiopoliklinikkana. Potilaan hoitoon poliklinikalla tarvitaan lähete. Vastaanotolla suunnitellaan potilaan yksilöllinen oirehoito sekä jatkohoitosuunnitelma. Oireita helpotetaan erilaisin lääkehoidoin, kivun kokonaisvaltaisella hoidolla sekä psyykkisellä, sosiaalisella että eksistentiaalisella tuella. Lisäksi voidaan tehdä pieniä toimenpiteitä. Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle. Palliatiivisen hoidon järjestämisessä toimitaan tiiviissä yhteistyössä potilasta hoitavien tahojen kanssa kuten kotisairaaloiden, kotihoidon ja osastopalveluiden kanssa. 

Palliatiivisen poliklinikan yhteydessä toimii palliatiivinen konsultaatiotiimi, joka toteuttaa konsultaatiokäyntejä sairaalan osastoille sekä vastaa puhelinkonsultaatioista Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja Itä-Suomen yhteistyöalueella (YTA). Konsultaatiota varten tarvitaan potilasta hoitavan tahon soitto konsultaatiotiimille sekä käyntiä varten konsultaatiopyyntö. Konsultaatiotiimi neuvoo ja ohjaa lääkäreitä ja sairaanhoitajia palliatiiviseen hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatioiden yhteydessä hoitovastuu säilyy hoitavalla lääkärillä. 

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan henkeä uhkaavaa tai parantumatonta etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään, hoitamaan ja ehkäisemään sairauden aiheuttamia oireita ja näin mahdollistamaan hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen. Palliatiivinen hoito voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun sairauteen kohdistuvia hoitoja on menossa.

Palliatiivisen poliklinikan yhteystiedot:

  • Sairaanhoitaja puh. 044 717 4837 arkisin klo 8.30–14
  • Sihteeri puh. 044 717 6469 arkisin ma-to klo 8.30–15, pe klo 9-14
  • Palliatiivinen konsultaatiotiimi (lääkäri & sairaanhoitaja) puh. 044 717 9384 ma-to klo 8:15-15:00 ja pe klo 9-14.


Hoitoon saapuminen

Palliatiivinen poliklinikka sijaitsee Sädesairaalan 4. kerroksessa. Potilaan hoitoon poliklinikalla tarvitaan lähete. Toivomme myös läheisten saapuvan mukaan vastaanotolle.