Lapsivuodeaika, synnytyspalvelut

Lapsivuodeaika


Vastasyntyneiden ja äitien hoidon lähtökohta on vauvamyönteisyys. Vierihoito-osastolla seurataan äidin toipumista synnytyksestä sekä ohjataan häntä oman voinnin tarkkailussa ja itsehoidossa. Äitiä neuvotaan seuraamaan rintojen kuntoa, jälkivuotoa sekä mahdollisen leikkaushaavan tai ommellun repeämän paranemista. Kohdun supistumista seurataan.

Osastolla huomioidaan myös äidin mieliala ja väsymys sekä mahdolliset perussairaudet, jotka vaativat seurantaa ja hoitoa. Lisäksi kartutetaan perheen voimavaroja ja omatoimisuutta. Hoito suunnitellaan perhekohtaisesti niin, että koko perhe kokee olonsa turvalliseksi sairaalassa ja kotiutumisen jälkeen.
Äitiä ohjataan rintojen hoidossa ja imetyksessä sekä tuetaan ja kannustetaan lapsentahtiseen imetykseen perheiden toiveiden mukaan. Lapsentahtisessa imetyksessä vauva itse määrää syöttörytmin, ja siten maitomäärä mukautuu parhaiten vauvan tarpeita vastaavaksi. Aluksi imetyksessä voi olla ongelmia, mutta ohjauksen, harjoittelun ja riittävän tuen avulla imetys lähtee yleensä sujumaan.

Ihokontakti on vastasyntyneen luonnollinen olotila, jolla on paljon myönteisiä vaikutuksia äidin ja vauvan toipumiselle synnytyksestä. Ihokontaktia on hyvä jatkaa osastolla ja myöhemmin kotona, kunhan vauvan hyvinvointia pystyy tarkkailemaan. Vauvan nukutusasento on selällään omassa sängyssä. 

Vastasyntyneet ovat vuorokauden ympäri äitiensä vierellä. Vierihoidon tavoitteena on tukea ja turvata uuden perheenjäsenen hyvä elämän alku. Vanhemmat oppivat tunnistamaan nopeammin vauvan tarpeet ja vastaamaan niihin sekä saavat valmiuksia selviytyä vauvan hoidosta ja imetyksestä. Jos lapsi tarvitsee lääketieteellisistä syistä hoitoa, hoito tapahtuu lasten teho-osaston perhehuoneissa. Perhehuoneissa koko perheen on mahdollista osallistua lapsen hoitoon.

Kotiutuminen

Äidit viipyvät osastolla keskimäärin 2–3 vuorokautta. Varhainen kotiutuminen on myös mahdollinen, jos kaikki on sujunut ongelmitta. Lastenlääkäri määrittelee yhdessä perheen ja hoitajan kanssa sopivan kotiutumisajankohdan vauvan näkökulmasta. Kotiutuminen tapahtuu äidin ja vauvan voinnin mukaan. Ota yhteyttä neuvolaasi heti ensimmäisenä arkipäivänä kotiutumisen jälkeen kotikäynnin sopimiseksi. Terveydenhoitaja huolehtii jatkoseurannat sinulle ja vauvallesi.

Vierailut

Vauvojen isät ja sisarukset voivat vierailla osastolla päivisin mihin aikaan tahansa.  Muut läheiset voivat vierailla osaston aulatiloissa ja perhehuoneissa klo 10.00–19.30. Osastolla perheen elämä etenee vauvan tahtiin. Huomioithan vierailuissa, että vauvan tarpeet on tyydytettävä ensin. Toivomme vierailujen painottuvan iltaan.

Muistathan tulla vierailulle vain terveenä ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta! Käsihuuhdetta on käytettävä vähintäänkin osastolle saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä.