Tutkimussäätiö

KYS tutkimussäätiö sr


Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr tukee KYSissä tehtävää terveystieteellistä tutkimusta. Tutkimussäätiö jakaa apurahoja sairaalan tutkijoille tieteellistä tutkimustoimintaa varten. Tutkimussäätiö on mukana tukemassa muun muassa sydäntautien, lastentautien, syöpätautien ja hoitotyön korkeatasoista tutkimusta. Tutkimussäätiö myös edistää sairaalan tutkimustyön tunnetuksi tekemistä.

Korkeatasoinen tutkimustyö varmistaa vaikuttavan, laadukkaan ja tehokkaan hoidon myös tulevaisuudessa. Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa muun muassa terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta uusien diagnostisten ja hoitomenetelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta sekä hoidon kustannustehokkuudesta. 

KYS tutkimussäätiö jakaa vuosittain apurahoja sairaalan palveluksessa oleville tutkijoille, erityisesti väitöskirjojen loppuunsaattamiseksi. Säätiön apurahojen turvin tutkijat pystyvät
keskittymään tutkimustyöhön ja monelle säätiön apuraha on edellytys saattaa tutkimus loppuun.
Taloudellinen tuki mahdollistaa tutkija omistautumisen kokonaan tutkimustyölleen.

Lahjoita

Ole mukana mahdollistamassa KYSin tieteellistä tutkimusta. KYS tutkimussäätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Lahjoitukset voivat olla myös merkkipäivämuistamisia, testamentteja tai hyväntekeväisyystempausten ja keräysten tuottoja. Lahjoittajana voit halutessasi osoittaa lahjoituksen tietyn tyyppiselle tutkimukselle. KYS tutkimussäätiö on nimetty verotuksessa vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi.

Kerätyt varat jaetaan apurahoina KYS sairaalan tutkijoille Pohjois-Savon  hyvinvointialueella tehtävään terveystieteelliseen tutkimukseen. 

Voit tehdä lahjoituksen säätiön pankkilitille 

FI39 1797 3000 0078 63 (Viite: 9001)

tai MobilePay:lla numero 12459

tai OR-koodilla


 

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr (1044760-7) / Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto / Luvan numero: RA/2023/1572 / voimassa 1.1.2024 alkaen. Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräystili: FI39 1797 3000 0078 63, NDEAFIHH

Viite: 9001

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat säätiö jakaa apurahoina KYSin tutkijoille. Apurahat haetaan hakemuslomakkeella. Hakemukset arvioidaan säätiön apurahojen arviointikriteereiden mukaisesti. Apurahojen saajilta edellytetään raportit apurahojen käytöstä. KYS tutkimussäätiön hallitus valvoo varojen käyttöä käsittelemällä apurahojen saajien raportit kokouksissa.

Apurahat

Tutkimussäätiön jakamat apurahat on tarkoitettu erityisesti väitöskirjatyöhön. Mikäli lahjoittaja on osoittanut lahjoituksen tiettyyn tutkimukseen, johon ei ole saatu riittävästi väitöskirjatutkimushakemuksia, voidaan näitä nimikkoapurahoja myöntää myös jo väitelleille tutkijoille.

Apurahojen hakuaika on joka toinen vuosi helmikuussa. Hakukuulutus julkaistaan hyvinvointialueen intranetissä ennen haun alkamista. Haku tapahtuu hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma, hakijan ansioluettelo ja työn ohjaajan lausunto.

Apurahanhakijoista ja -saajista ylläpidetään henkilötietorekisteriä ja tiedot julkaistaan säätiön verkkosivuilla. Mikäli hakija ei anna lupaa henkilötietojen keräämiseen ja / tai tietojen julkaisemiseen, asia mainittava hakemuksessa. Apurahansaajien raportoitava rahan käytöstä säätiön hallitukselle.

Apurahojen saajat vuonna 2023 (pdf)

Tutkimussäätiön säännöt (pdf)
Säätiön esittely (pdf)
Strategiakuva (pdf)
Tietosuojaseloste (pdf)
Apurahaprosessi kuva (pdf)
Apurahaprosessi teksti  (pdf)
 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr
Puijon sairaala, rak. 4, 4. krs
PL 1711, 70211 Kuopio
tutkimussaatio(at)pshyvinvointialue.fi

Y-tunnus: 1044760-7

Antti Hedman, puheenjohtaja

Sami Remes, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Kirsi Luoto, asiamies
p. 044 717 2102

Irma Ihalainen, sihteeri
p. 044 711 3750