Hengityshalvausyksikkö, kuntoutus

Hengityshalvausyksikkö


Hengityshalvausyksikkö huolehtii hengityshalvauspotilaiden hoidosta sairaalan ulkopuolella. Hoito on pääsääntöisesti kotona tapahtuvaa hoitoa, johon kuuluu potilaan kokonaisvaltainen perushoito ja laitevalvonta. Hoidon taustalla voi olla esimerkiksi etenevä neurologinen sairaus tai korkea kaularangan vamma.

Hengityshalvauspotilaat ovat erikoissairaanhoidon potilasryhmä. Hengityshalvauspotilaan hoidosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännössä.

Hengityshalvauspotilaalle asetetaan hoidon turvaamiseksi hengityshalvausstatus. Status on viranhaltijan tekemä päätös potilaalle, joka tarvitsee pitkäaikaista hoitoa hengityslaitteessa.  Hengityshalvaustyöryhmä (HEHAPO) tekee vuosittain hengityshalvauspotilaiden tilannearvion.

Hengityshalvausyksikön toimintaa ohjaa osastonhoitaja yhdessä koordinoivan sairaanhoitajan kanssa. Toiminnasta vastaa kuntoutusylilääkäri.

Hengityshalvausyksikkö, lisätiedot

Yhteystiedot

Hengityshalvausyksikkö
Osastonhoitaja p. 044 717 5622
Puijon sairaala, rakennus 6, 1. kerros