Fall T.I.P.S.

Fall T.I.P.S. -malli


Fall T.I.P.S. malli on kehitetty näyttöön perustuen USAssa professori Patricia Dykesin johtamassa työryhmässä. Tutkimusta mallin tehokkuudesta ja soveltuvuudesta erilaisiin toimintaympäristöihin on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan. KYSissä Fall T.I.P.S. malli otettiin pilottikäyttöön syksyllä 2019 ja toimintaa laajennettiin muille vuodeosastoille vuoden 2020 aikana.

Fall T.I.P.S. mallin peruslähtökohdat


Peruslähtökohtana on organisaation ja kaikkien sen jäsenten sitoutuminen noudattamaan mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ammattilainen (johto, hoitotyöntekijät ja lääkärit sekä tukihenkilöstö) ja potilas tuntee Fall T.I.P.S. mallin ja sen lähtökohdat. Tämä varmistetaan järjestelmällisellä kaikkien ammattiryhmien koulutuksella sekä ammattilaisen ja potilaan / hänen läheistensä keskusteluilla. Ammattilaisten koulutusten tuloksellisuutta arvioidaan ennen-jälkeen tietotestillä.

Kolmeosainen malli sisältää 1) kaatumisvaaran kartoituksen, 2) yksilöllisen kaatumisten ehkäisyn suunnitelman ja 3) yhtenäisten ennalta ehkäisevien menetelmien käytön.  

alt=""
​​​​​​​
©falltips.org

Potilaan, hänen omaisensa ja läheisensä tulee olla tietoisia potilaan yksilöllisistä riskitekijöistä ja kaatumisen ehkäisyn suunnitelmasta. Siksi ammattilainen käy potilaan yksilölliset riskitekijät läpi yhdessä potilaan kanssa. Tällä parannetaan potilaan ja läheisen sitoutumista.

Mallin käyttöä yksikössä tulee arvioida auditoinneilla, jotka toteutetaan kuukausittain. Auditoinnissa auditoitavia potilaita ja Fall T.I.P.S. tauluja tulee olla vähintään viisi (5). Ylärajaa ei määrälle ole.​​​
 

Mallin käyttöönotto vaiheittain
 

 1. Informoi johtoa kaikilla tasoilla. Mallin käyttöönotosta tulee tehdä päätös.
 2. Sovitaan mitkä yksiköt ottavat mallin käyttöön.
 3. Kaatumisten seurantaa on tehty ennen mallin käyttöönottoa vähintään kolmen kuukauden ajan.
 4. Sovitaan kuka (ketkä) seuraa organisaation yksikkötasoisia kaatumisia/putoamisia, analysoi tietotestejä, vastaa auditointien raportoinnista jne.
 5. Valitaan yksikkökohtaiset vastuuhenkilöt, joita olisi hyvä olla kaksi.
 6. Materiaalien hankinta (laminoidut posterit, tussit) ja suunnitelma postereiden sijoittamisesta. Postereiden tulee sijaita niin, että potilas pystyy näkemään sen koko ajan myös maatessaan vuoteessa.
 7. Vastuuhenkilöt koulutetaan ”pidemmällä” eli noin kolme tuntia kestävällä koulutuksella (huom. ennen-jälkeen tietotesti)
 8. Vastuuhenkilöt kouluttavat yksikkönsä koko muun henkilöstön (huom. ennen-jälkeen tietotesti)
 9. Posterit sijoitetaan paikalleen ja mallin otetaan käyttöön.
 10. Auditoinnit aloitetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua mallin käyttöönotosta.
 11. Kaatumisten seurantaa jatketaan edelleen.

Fall T.I.P.S. - lisätietoja

Lisätietoja


Fall T.I.P.S. -manteriaalia löydät alla olevan linkin kautta materiaalipankista.

Materiaalipankki

Materiaaleja saa hyödyntää, mutta alkuperä (©falltips.org ja KYS) on mainittava.

Voit kysyä tähän sivuun liittyvistä teksteistä, videoista ja KYSin kokemuksista sähköpostitse tarja.tervo-heikkinen (a) pshyvinvointialue.fi

Lisätietoa aiheesta löytyy myös englanninkieliseltä Fall T.I.P.S. sivustolta .