Navigation Menu

13.2.2023

KYSin uusi laajennusosa käyttöön lähiviikkoina

Toiminta KYSin uusimmassa laajennusosassa alkaa vaiheittain tästä päivästä alkaen. Nyt käyttöön otettava Pääsairaalan osa on toinen vaihe KYS Uusi Sydän -rakennushanketta, joka toteutetaan vuosina 2018-2027. Allianssimallilla toteutetun uuden laajennusosan päätoteuttajana toimi Rakennusliike Lapti Oy.

Ensimmäiset potilaat pääsevät Kuopion yliopistollisen sairaalan uusiin vuodeosastotiloihin jo tämän viikon alussa. Kevään kuluessa käyttöön otettavassa pääsairaalan laajennusosassa on tilaa noin 29 000 bruttoneliötä ja sen kustannukset ovat noin 78 miljoonaa euroa.

Valmistuneen kymmenenkerroksisen laajennusosan alimmissa kerroksissa on poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toisessa kerroksessa on kuvantamisen tiloja. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 3.–9.

Nyt käsillä oleva muuttorupeama on laajuudeltaan Uusi Sydän -rakennusprojektin suurin ja monivaiheisin. Uusiin tiloihin muuttaa kevään aikana kaikkiaan viitisentoista osastoa ja kolme poliklinikkaa. Uudet tilat ovat käytössä kokonaisuudessaan toukokuussa. Muuttoja on suunniteltu liki kahden vuoden ajan.

– Servica Oy:n ja muiden sidosryhmätoimijoiden työntekijät huomioiden muuttavaa henkilöstöä on kaikkiaan lähes 700. Muuttojen suunnittelussa on mukana useita eri ammattiryhmiä ja yhteen soviteltavia asioita on valtavasti, kertoo hankejohtaja Menna Kärnä kiinteistöhallinnosta.

Tilojen toiminnot haltuun virtuaalisessa perehdyttämisympäristössä

Alkuvuoden aikana henkilöstö on saanut koulutusta muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien käyttöön. Uutena käyttöön on otettu potilashuoneen sähköinen perehdytysympäristö, jossa henkilöstö pääsee tutustumaan virtuaalisesti potilashuoneen tärkeimpiin toimintoihin.

– Virtuaaliseen perehdytykseen päädyttiin, koska potilashuoneita käyttävää henkilöstöä on määrällisesti paljon ja tilassa on uudenlaisia toimintoja vanhoihin potilashuoneisiin verrattuna. Virtuaalisessa perehdytyksessä aikataulut eivät aseta haastetta perehdyttämiselle, koska henkilöstö voi tutustua potilashuoneen toimintoihin työpisteiltään käsin silloin, kun se heille parhaiten sopii, Kärnä kertoo.

Valmistunut laajennusosa on laajuudeltaan lähes puolet KYS Uusi Sydän -rakennushankkeesta. Moniammatillisten työryhmien, asiakasraadin ja potilasjärjestöjen edustajien näkemykset on huomioitu suunnittelutyössä.

Rakentaminen jatkuu kolmannessa vaiheessa kaupunkikuvallisesti tunnetuimman, vuonna 1959 rakennetun vuodeosastotornin peruskorjauksella helmikuun aikana.

Hoitotyötä kahden hengen potilashuoneissa

Rakennushankkeessa toteutetaan yhteensä noin 450 sairaansijaa, ja nyt valmistuvilla osastoilla on lähes 190 sairaansijaa. Rakennushankkeen vaiheittaisuudesta johtuen potilashuoneita käytetään pääosin kahden hengen huoneina, koska tilamäärä ei vielä mahdollista huoneiden käyttöä yhden hengen huoneina.

– Jotta meillä on tarjota mahdollisimman monta vuodeosastohoitopaikkaa, joudumme vielä muutaman vuoden tarjoamaan potilaille pääosin kahden hengen huoneita. Kuitenkin kevään muuttojen yhteydessä esimerkiksi hematologian ja syöpätautien vuodeosastoilla on mahdollista sijoittaa potilaat jo yhden hengen huoneisiin. Myös eristystä tarvitseville potilaille yhden hengen huoneet järjestetään aina, kertoo hoitotyön johtaja Anne Kantanen.

KYS Uusi Sydän -rakennushankkeen seuraavan vaiheen valmistuessa parin vuoden kuluttua tilat mahdollistavat vuodeosastoilla potilashuoneiden käytön yhden hengen potilashuoneina.

Myös hoitotyön toimintatapojen uudistaminen etenee uusien tilojen käyttöönoton myötä.

– Yhä useammilla vuodeosastoilla tavoitteena on, että potilashoidon kirjaaminen tapahtuu potilashuoneissa erillisten toimistotilojen sijaan. Lääkitystietojen tallentaminen mobiilisti on jo arkipäivää, Kantanen toteaa.

Kuvantamisen henkilöstöä tutustumassa valmistuviin tiloihinsa. Kuva: Sakari Partanen

Kulkuyhteydet

Uudisrakennusosaan kuljetaan Pääsairaalan C-aulasta, jonne on kulkuyhteydet Pääsairaalan sisäänkäynneistä ja Kaarisairaalasta. Asiakaspysäköinti on KYSin pyöreässä pysäköintitalossa (Puijonlaaksontie 2) tai Sädeparkissa (Kelkkailijantie 9).

KYS Uusi Sydän -projektissa rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni vaiheittain vuosina 2018–2027. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 198,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kiinteistöhallinto, hankejohtaja Menna Kärnä, p. 044 717 6838, etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
Kiinteistöhallinto, kiinteistöjohtaja Petri Pyy, p. 044 717 9715, etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
hoitotyön johtaja, Anne Kantanen, p. 044 717 9825, etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi