Navigation Menu

27.2.2023 Uutinen

Hyvinvointialueen palvelustrategian työstö alkaa

Aluevaltuusto kuuli kokouksessaan maanantaina 27.2.2023 vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Lammen katsauksen strategiaprosessin etenemisestä.

Aluevaltuusto on hyväksynyt 22.12.2022 Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategian. Strategiaprosessi jatkuu tämän vuoden aikana, jolloin määritetään strategisten tavoitteiden mittarit ja laaditaan strategian toimeenpanosuunnitelma. Kevään 2023 aikana tarkennetaan strategiaa palvelustrategian osalta. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma antaa työlle raamit. 

Strategisten ohjelmien aihealueet ovat:
•    digitaalisten palvelujen kehittäminen
•    henkilöstövoimavarat ja työn tuottavuuden lisääminen
•    palvelustrategia
•    ajantasainen hallinto
•    tutkimus, kehitys, innovaatio ja opetus (TKIO)
•    investoinnit ja tilahallinta

Palvelustrategian etenemisen aikataulu

Lautakunnat ja jaostot käsittelevät palvelustrategian luonnosta kevään kokouksissaan sekä yhteisseminaarissa 16.3. Näkemyksiä palvelustrategiaan pyydetään myös nuorisovaltuustolta, ikäihmistenneuvostolta, vammaisneuvostolta ja järjestöneuvostolta sekä yrittäjäfoorumilta. Pohjois-Savon kuntien edustajat ottavat kantaa palvelustrategiaan kuntafoorumissa ja hyvinvointialueen seutukierroksella. Palvelustrategiaa käsitellään myös henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksissa kevään mittaan. Lisäksi palvelustrategiasta toteutetaan kyselyt asukkaille ja henkilöstölle.

Aluevaltuuston palvelustrategian suunnittelukokoukset järjestetään 27.3. ja 15.5. Tämän jälkeen palvelustrategia etenee aluehallituksen käsittelyyn 5.6. Tavoitteena on, että palvelustrategia hyväksytään aluevaltuuston kokouksessa 19.6. 

Lue lisää: