Navigation Menu

Navigation Menu

15.5.2023 Uutinen

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsausta ja alueellista riskiarviota

Aluehallitus sai tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen osavuosikatsauksen tammi−maaliskuulta 2023 sekä hyvinvointialueen talouden toteuman tammi−huhtikuulta 2023.

KYSin virkistyspaikkojen myynnin hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen poisti esityslistalta jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa kuullaan henkilöstöä. Asia tuodaan aluehallituksen päätettäväksi myöhemmin.

Hyvinvointialueen osavuosikatsaus

Hyvinvointialueen osavuosikatsaus sisältää henkilöstökatsauksen sekä katsaukset investoinneista, sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Lisäksi osavuosikatsauksessa on toimialojen raportit toiminnasta ja taloudesta.

Aluehallitus esittää osavuosikatsauksen käsittelyä aluevaltuustolle.

Pohjois-Savon alueellinen riskiarvio

Aluehallitus hyväksyi Pohjois-Savon hyvinvointialueen laatiman alueellisen riskiarvion. Pelastustoimi- ja turvallisuuspalvelut on päivittänyt alueellisen riskiarvion sisäministeriön toimeksiannosta. Päivitystyössä on ollut mukana Pohjois-Savon alueen viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustus. Ajantasainen riskiarvio luo kehyksen alueellisen häiriösietoisuuden kehittämiselle ja yhteisten riskien hallinnalle sekä edellytykset toimintaympäristön ilmiöiden ja muutoksien huomioon ottamiselle.

Hyvinvointialueen konserniohje

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä täydennettynä siten, että myös hyvinvointialuejohtaja ja aluehallituksen puheenjohtajat voivat tulla nimetyiksi hallitusehdokkaiksi kansallisesti merkittävien konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohdon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia.

Pohjois-Savon alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta

Aluehallitus hyväksyi Pohjois-Savon alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan rakenteen. Aluehallitus pyytää ikäihmisten, perhe- ja vammaispalveluiden ja yleisten palveluiden lautakuntaa, järjestöneuvostoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukuntaa ja Kansaneläkelaitoksen Itäistä vakuutuspiiriä nimeämään jäsenen ja varajäsenen toimeentulotuen alueelliseen neuvottelukuntaan vuosille 2023−2026.

Nimeämiset pyydetään 30.6.2023 mennessä, jonka jälkeen aluehallitus asettaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan erillisellä päätöksellä.

Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan.

Valtuustoaloitteet

Aluehallitus hyväksyi valtuustoaloitteesiin annetut vastaukset ja vie ne edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen tarkastuksen jälkeen.