Navigation Menu

Navigation Menu

24.4.2023 Uutinen

Aluehallitus käsitteli alkuvuoden talouden toteumaa ja talousennustetta vuodelle 2023

Aluehallitus sai kokouksessaan 24.4.2023 tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden alun talouden toteumaraportin ajalta tammikuu−maaliskuu 2023 sekä vuoden 2023 talousennusteen toteumaraportin perusteella. 

Tammi-maaliskuun 2023 toteumaraportti

Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 29 322 000 euora. Talouden toteumasta puuttuu palveluiden ja tarvikkeiden ostoja maaliskuulta, joten edellä mainittu summa ei anna todellista kuvaa alkuvuoden tuloksesta. 

Toteumassa on mukana valtionrahoituksen erä, joka määräytyy kuntien vuoden 2022 talousarvioiden ja vuoden 2022 tilinpäätösennusteen perusteella kolmen kuukauden osalta.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet eivät näy vielä alkuvuoden toteumassa. 

Vuoden 2023 talousennuste

Talousennusteeseen sisältyy merkittävää epävarmuutta, sillä kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi ja historiatietoja on vain kolmelta kuukaudelta.

Toimintatuottojen ennustetaan olevan 263 839 000 euroa. Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1 395 000 000 euroa, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41 000 000 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 30 000 000 eurolla budjetoidun 654 761 000 euron.

Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1 182 881 351 euroa, joka sisältää 32 183 000 euroa kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

Ennustettu vuosikate on 42 322 000 euroa, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

Muutokset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi asiakasmaksujen hinnastomuutokset ja asiakasmaksujen huojennusohjeen seuraavalla muutoksella pohjaesitykseen:

Pohjois-Savon hyvinvointialue päättää, että myös terveydenhuollon tasamaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä sillä perusteella, että maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Lisäksi selvitetään ikääntyneiden lyhytaikaisen hoidon maksujen yhtenäistämistä ja siihen liittyvää maksukattokertymää.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös:

  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen edunvalvonnan kärjet hallituskaudelle 2023-2027
  • Pohjois-Savon hyvinvointialuestrategia toimeenpanosuunnitelma
  • Sisäisen valvonnan suunnitelma 2023

Muut asiakohdat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen.