Navigation Menu

21.11.2022 Uutinen

Aluehallitus hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma lähetetään valtiovarainministeriölle 23. marraskuuta mennessä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on kiinteä osa hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa sekä talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2025.


Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Aluehallituksen kokouksessa hyväksyttiin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, jota valtiovarainministeriö edellyttää hyvinvointialueelta lisälainanottovaltuuksien ehdoksi. Ohjelman tavoitteena on turvata palvelukyky, kehittymiskyky, investointi- ja lainanhoitokyky sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Toimenpiteiden alustava vaikutus vuosina 2023–2025 on sidottu vuosikatteeseen. Koska tarkkaa arviolaskentaa ei ole vielä voitu tehdä, tullaan taloudelliset vaikutukset arvioimaan vuoden 2023 huhtikuun alkuun mennessä. Aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja lautakunnille tuodaan käsiteltäviksi poliittista linjausta tai päätöksiä vaativat ohjelman toimenpiteet. Ennen päätöksentekoprosessia valmistelussa huomioidaan henkilöstön ja eri sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet. Operatiiviset uudistamistoimenpiteet käsitellään palvelutoiminnassa yhteistoiminnassa henkilöstöä ja asiakkaita kuunnellen.

Vuositasolla säästötavoite on vähintään kolme prosenttia kokonaiskustannuksista, eli arviolta noin 40,5 miljoonaa euroa. Säästöjä haetaan muun muassa digitalisaation ja sähköisten palvelujen kehittämisen avulla, uudistuvalla työkykyjohtamisella ja työkyvyn parantamisella sekä työjaon uudistamisella. Tuottavuuden nostamiseksi ja henkilöstön kokonaiskustannusten hallitsemisen keskeinen keino on rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on kiinteä osa hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2025. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriö ilmoittaa mahdollisista muutos- tai täydennystarpeista 9. joulukuuta mennessä ja hyvinvointialue voi täydentää ohjelmaa 31. joulukuuta mennessä.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma (asianro 333) aluehallituksen esityslistalla

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedote 16.11.2022 taloudellisuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Muita päätöksiä

Aluehallitus merkitsi vuoden talousarvion 2023 (asianro 334) valmistelun tilanteen tiedoksi ja päätti palauttaa asian valmisteluun.
Aluehallitus päätti palauttaa Servica Oy:n ruokapalvelun, laitoshuollon, logistiikan, välinehuollon ja apuvälinehuollon palvelusopimukset (asianro 330) valmisteluun.
Aluehallitus jätti pöydälle nimeämispyyntö Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvointijaostoon (asianro 338).

Asiakohdat käsitellään aluehallituksen kokouksessa 7.12.2022.

Muut asiakohdat päätettiin esityksen mukaan.

Kokousaineisto

Lisätietoja: 

Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540
Hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4111