Asiakasraadit

Asiakasraadit


Hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä voidaan käyttää asiakasraateja. Asiakasraati koostuu palvelun käyttäjistä tai palvelun käyttäjien läheisistä, jotka säännöllisesti kokoontumalla osallistuvat oman palvelunsa kehittämiseen. Asiakasraati voi myös olla digitaalinen.

Asiakasraatiin osallistuva saa matkakorvauksen ja pienen palkkion voimassa olevan kokemustoimintaohjeen mukaisesti. Kokemustoimintaohje valmistuu vuoden 2023 alussa. 

Tämän sivun sisältöjä päivitetään vuoden 2023 alussa.