Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 26.4.2023 Uutinen

  Kommentoi hyvinvointialueen palvelustrategialuonnosta

  Valmistelemme Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiaa, joka syventää joulukuussa hyväksytyn hyvinvointialueen strategian palveluiden järjestämistä koskevia linjauksia ja tavoitteita. Palvelustrategia toimii myös strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana.

  Keräämme nyt alueemme asukkailta kommentteja hyvinvointialueen palvelustrategialuonnokseen.

  Kommentit kerätään nimettöminä.

  Hyödynnämme vastauksia palvelustrategian viimeistelyssä.

  Palvelustrategia viedään päätettäväksi aluevaltuuston kokoukseen 19. kesäkuuta.

  Kiitos kommenteistasi!

 2. 26.4.2023 Uutinen

  Koillisen perhekeskuksen lapsiperheiden ohjaus- ja neuvontapuhelimen palveluajan muutos

  Resurssivajeen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan lapsiperheiden ja yhteistyökumppaneiden ohjaus- ja neuvontapuhelimen p. 044 740 1886 aukioloaika on 2.5. alkaen toistaiseksi tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-13. Puhelinajan sisällä saapuneisiin puheluihin, joihin ei pystytä vastaamaan, soitetaan takaisin kahden arkipäivän kuluessa. Puhelinajan ulkopuolella takaisinsoittopalvelu ei ole käytössä.

  Lisäksi lapsiperheiden käytössä on sähköinen yhteydenottokanava:
  Pyydä apua lapsiperheelle Sähköiset yhteydenottopyynnöt 

 3. 25.4.2023 Uutinen

  Vammaispalvelut järjestää kesätoimintaa lapsille ja nuorille

  Vammaispalvelut järjestää kesällä 2023 erityishuoltolain mukaista loma-ajan toimintaa 

  Vammaispalvelut järjestää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaista koulujen kesäloma-ajan aikaista toimintaa perusopetuksessa oleville lapsille ja nuorille. Toimintaa järjestetään alueella esiintyvän tarpeen mukaisesti yhteistyössä kuntien sivistystoimen kanssa.

  Lisätietoja:  Katja Kivimäki, vammaisten kotiin annettavien palveluiden yksikön esihenkilö, 
  puh. 0400 253956

 4. 24.4.2023 Uutinen

  Aluehallitus käsitteli alkuvuoden talouden toteumaa ja talousennustetta vuodelle 2023

  Aluehallitus sai kokouksessaan 24.4.2023 tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden alun talouden toteumaraportin ajalta tammikuu−maaliskuu 2023 sekä vuoden 2023 talousennusteen toteumaraportin perusteella. 

  Tammi-maaliskuun 2023 toteumaraportti

  Tilikauden ylijäämä alkuvuonna oli 29 322 000 euora. Talouden toteumasta puuttuu palveluiden ja tarvikkeiden ostoja maaliskuulta, joten edellä mainittu summa ei anna todellista kuvaa alkuvuoden tuloksesta. 

  Toteumassa on mukana valtionrahoituksen erä, joka määräytyy kuntien vuoden 2022 talousarvioiden ja vuoden 2022 tilinpäätösennusteen perusteella kolmen kuukauden osalta.

  Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet eivät näy vielä alkuvuoden toteumassa. 

  Vuoden 2023 talousennuste

  Talousennusteeseen sisältyy merkittävää epävarmuutta, sillä kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi ja historiatietoja on vain kolmelta kuukaudelta.

  Toimintatuottojen ennustetaan olevan 263 839 000 euroa. Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1 395 000 000 euroa, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41 000 000 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 30 000 000 eurolla budjetoidun 654 761 000 euron.

  Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1 182 881 351 euroa, joka sisältää 32 183 000 euroa kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

  Ennustettu vuosikate on 42 322 000 euroa, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

  Muutokset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin 

  Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi asiakasmaksujen hinnastomuutokset ja asiakasmaksujen huojennusohjeen seuraavalla muutoksella pohjaesitykseen:

  Pohjois-Savon hyvinvointialue päättää, että myös terveydenhuollon tasamaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä sillä perusteella, että maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

  Lisäksi selvitetään ikääntyneiden lyhytaikaisen hoidon maksujen yhtenäistämistä ja siihen liittyvää maksukattokertymää.

  Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan myös:

  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen edunvalvonnan kärjet hallituskaudelle 2023-2027
  • Pohjois-Savon hyvinvointialuestrategia toimeenpanosuunnitelma
  • Sisäisen valvonnan suunnitelma 2023

  Muut asiakohdat hyväksyttiin esitysten mukaan.

  Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen. 
   

 5. 21.4.2023

  Kevätaurinko kutsuu ulkoilemaan, mutta nyt on aika pysyä jäiltä pois


  Jäiden kantavuus on heikentynyt viime viikkojen aikana lämpimistä säistä johtuen. Jää haurastuu ja puikkoontuu nopealla tahdilla ja merkittäviä muutoksia jään kantokykyyn tapahtuu jo yhden päivän aikana. Tuttukaan reitti ei välttämättä ole enää turvallinen ja silmämääräinen jään kantavuuden tarkastelu voi pettää pahasti, sillä esimerkiksi mahdolliset lumipeitteet jään pinnalla estävät heikkojen alueiden havainnointia. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Neulamäen aseman palomestari Antti Korhosen mukaan kevätjäiden kantavuuden arviointi on syysjäihin verrattuna huomattavasti haastavampaa ja tämän mukaan jäillä liikkuminen keväisin onkin syytä lopettaa hyvissä ajoin.

  -    Ei ole varmaa tapaa sanoa, missä jää kantaa ja missä ei. Jään paksuus ei takaa sen turvallisuutta, sillä jää voi olla heikompaa kohvajäätä tai haurasta ja puikkoista kevätjäätä. Varsinkin keväällä tumma jää on aina arveluttavaa, mutta myös kirkkaan valkoisella alueella voi vaara yllättää.  Esimerkiksi keväiset vesisateen voivat pehmittää jäitä todella nopeasti, Korhonen muistuttaa.

  Jäät heikentyvät keväisin sekä pinnalta auringon vaikutuksesta että myös virtaavan veden voimasta alhaalta päin. Erityisen petollisia paikkoja ovat salmet, järvien kapeikot, jokien ja purojen suistot sekä lammet. Jään kantavuus heikkenee erityisesti halkeamien kohdalla ja myös kaislat tekevät jäästä seulan sekä samalla hauraan.

  Korhonen korostaa, että mikäli jäillä joutuu jostakin syystä liikkumaan, tulee siihen varautua asianmukaisesti ja liikkumisesta kertoa etukäteen jollekin läheiselle.
   
  -    Enää ei kannatta lähteä pelkällä pilkkihaalarilla, vaan äärimmäisen tärkeää olisi varautua myös kuivapuvulla. Tällöin jään pettäessä vaatteet pysyvät kuivana ja henkilö pysyy toimintakuntoisena. Jäälle mukaan otettavia varusteita tulisi olla puhelin vesitiiviissä pussissa, pilli, kelluttava vesitiivisreppu, narua, jäänaskalit sekä jääsauva, jolla kokeilla jään kestävyyttä. 

  Varusteiden ollessa kunnossa, tärkeää olisi myös huomioida, ettei jäillä liikkuisi yksin. Jäällä liikkuvien henkilöiden väli tulisi myös olla noin 20–25 metriä, sillä näin vältetään tilanne, että molemmat kulkijat vajoaisivat samaan avantoon. Lopuksi palomestari Korhonen muistuttaa, että perheissä kannattaisi ajankohtaisesti ohjeistaa asian suhteen myös pikkuväkeä. 

  -    Tällä hetkellä jäät ovat siinä kunnossa, että kotona kannattaa puhua perheen pienemmille, että jäälle ei missään nimessä saa mennä. Samoin kotieläimet kannattaa pitää kiinni, jotta ne eivät pääse karkaamaan jäälle.
   

  Sula jääalue


   

 6. 20.4.2023 Uutinen

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelu etenee – vielä ehdit vaikuttaa

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Nyt valmistellaan hyvinvointialueen palvelustrategiaa, joka syventää strategian palveluiden järjestämistä koskevia linjauksia ja tavoitteita sekä toimii myös strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana.

  Palvelustrategiassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteiset ja toimialakohtaiset tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset voidaan toteuttaa. Siinä huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset strategiset tavoitteet.

  Laajan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimialoilla tapahtuneen viranhaltijavalmistelun lisäksi palvelustrategian osa-alueita on valmisteltu hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä eri sote-lautakuntien kokouksissa ja työpajoissa. Lisäksi palvelustrategiasta järjestettiin jaostojen ja lautakuntien yhteisseminaari. Valmisteluun ovat osallistuneet myös hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Sitä on käsitelty yhdessä sidosryhmien kanssa järjestöneuvostossa sekä kunta- ja yrittäjäfoorumeissa ja kuntien seutukierroksilla. Näiden pohjalta on koottu tämänhetkinen versio.

  Henkilöstö ja asukkaat vastasivat aktiivisesti kyselyyn

  Palvelustrategian laadintaan on haluttu ottaa tiiviisti mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstö ja alueen asukkaat. Huhtikuussa toteutetulla kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvistä periaatteista ja tavoitteista.

  − Kiitän asukkaita ja henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Tämä osoittaa, että asukkaamme ja henkilöstömme haluavat vaikuttaa miten hyvinvointialueen palveluja kehitetään. Analysoimme nyt tuloksia tarkemmin ja hyödynnämme niitä palvelustrategian jatkovalmistelussa, vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Lampi kertoo.

  Henkilöstölle suunnattuun kyselyyn saatiin yli 1000 vastausta ja asukaskyselyyn yli 1300 vastausta. Alustavien analyysien perusteella henkilöstön ja asukkaiden vastausten painotukset olivat monilta osin samankaltaisia.  

  Kyselyssä selvitettiin näkemyksiä mm. asiakaslähtöisten palveluiden järjestämiseen ja ennaltaehkäisyn vahvistamiseen. Tärkeinä periaatteina pidettiin yhtenäisiä ja sujuvia hoito- ja palveluketjuja sekä hoidon jatkuvuuden varmistamista. Matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen ja hyvinvointivajeisiin vaikuttaminen arkiympäristössä koettiin tärkeiksi ennaltaehkäisyn vahvistamisessa.

  Palveluverkon suunnittelussa tärkeimpinä periaatteina pidettiin mm. palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, asukkaiden palvelutarvetta ja sen alueellisten vaihtelujen huomioimista sekä erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittamista.

  Palvelustrategian työstäminen jatkuu

  − Ensimmäinen luonnos palvelustrategiasta on nyt valmistunut. Sitä jatkotyöstetään luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa eri toimielimissä ja foorumeissa kevään ajan. Lisäksi kunnilta pyydetään lausunnot luonnoksesta. Henkilöstöltä ja asukkailta kerätään näkemyksiä luonnokseen jatkokyselyillä kevään aikana, kuvailee Lampi prosessia. 

  Kertyneen tiedon ja kommenttien perusteella koostetaan seuraava versio palvelustrategiasta toukokuussa. Tavoite on saada palvelustrategia päätöksentekoon aluevaltuuston kokoukseen 19. kesäkuuta.

  Tutustu palvelustrategian luonnokseen.

 7. 19.4.2023 Uutinen

  Istekki valmistelee Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmien kilpailutusta

  Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat asiakasomistajina antaneet Istekki Oy:lle toimeksiannon valmistella potilastietojärjestelmien kilpailuttamista. Hankintaan liittyvä kilpailutus toteutettaisiin avoimella menettelyllä, yhteistyössä Istekin alihankkijan Nordic Healthcare Group Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada lainvoimainen hankintapäätös vuoden 2023 loppuun mennessä ja käyttöönotot alkaisivat vuoden 2024 alusta lähtien. Tavoitteena on, että muutos viedään läpi noin kahdessa vuodessa hankintapäätöksestä. 

  Hankinnan taustalla on Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden keskeinen strateginen tavoite yhtenäisestä potilastietojärjestelmästä, joka osaltaan mahdollistaa toimivan ja tehokkaan sekä asukkaille tasa-arvoisen sote-palvelutuotannon Pirkanmaalla sekä Pohjois-Savossa. Kummankin hyvinvointialueen tavoitteena on ottaa käyttöön alueellaan yhtenäinen potilastietojärjestelmä nykyisten kunta- ja erikoissairaanhoidon organisaatiokohtaisten järjestelmien korvaajaksi. Tavoitteena on käyttää koko hyvinvointialueella yhtä,  yhteistä tietojärjestelmää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluissa. Alustavasti tietojärjestelmää ei käytetä perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon palveluissa.  

  Istekki on julkaissut hankinnasta tietopyynnön Hilmassa 17.3.2023. Markkinavuoropuheluihin, jotka järjestetään viikolla 1617/2023, kutsutaan 35 tarjoajaa. Hankinnan projektitiimi on jakautunut useisiin työryhmiin, joissa myös hyvinvointialueiden henkilöstö osallistuu potilastietojärjestelmän suunnitteluun. Työryhmät tuottavat vaatimuksia myöhemmin julkaistavaan tarjouspyyntöön.

  Lisäys 27.4.2023:

  Tietopyyntöön vastasivat Tietoevry Finland Oy, Mediconsult Oy, CGI Suomi Oy, Vitec Acute Oy ja Atostek Oy. Tietopyynnössä esitettyjen valintakriteerien mukaisesti Tietoevry Finland Oy, Mediconsult Oy ja CGI Suomi Oy kutsuttiin lisäksi erillisiin tietopyyntötapaamisiin, koska vastausten perusteella niiden ratkaisut ja referenssit ratkaisun käytöstä vastaavat hankintayksikön tietopyynnössä kuvaamia potilastietojärjestelmän alustavia toiminnallisia tarpeita sekä alustavaa käyttötarkoitusta.

 8. 18.4.2023 Uutinen

  Leppävirran vuodeosaston vierailukielto on päättynyt

  Päivitys 24.4.: Vierailukielto osastolla on päättynyt.
  Leppävirran terveyskeskuksen vuodeosastolla on tällä hetkellä tilapäinen sulku haastavan infektiotilanteen johdosta. Osastolla ei ole mahdollista toistaiseksi vierailla, lukuun ottamatta saattohoitopotilaiden omaisia.

   

 9. 17.4.2023 Uutinen

  Pielaveden, Tervon, Vesannon ja Keiteleen terveysasemien lääkäri- ja hoitajapalvelut ruuhkautuneet

  Pielaveden, Tervon, Vesannon ja Keiteleen terveysasemien lääkäri- ja hoitajapalvelut ovat ruuhkautuneet työntekijävajeen vuoksi.

  Toivomme, että asiakkaat käyttäisivät huhtitoukokuun aikana mahdollisuuksien mukaan sähköistä Klinik-palvelua, jonka kautta voi ottaa yhteyttä aluehoitajaan. Käytössä on takaisinsoittopalvelu eli aluehoitaja soittaa takaisin saman päivän aikana. Yksi puhelu palveluun riittää. Reseptien uusimisaika on kahdeksan vuorokautta.

  Mikäli tarvitset akuuttihoitoa, on tärkeää soittaa terveysasemalle ennen paikalle saapumista.

 10. 14.4.2023 Uutinen

  Hyvinvointialue kilpailutti ikääntyneiden asumispalvelut

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on kilpailuttanut ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut. Suurimmassa osassa Pohjois-Savoa pystytään tarjoamaan uudelle asiakkaalle palveluasumispaikka asiakkaan toivomalta paikkakunnalta. Nykyisten asiakkaiden palveluasuminen jatkuu ennallaan.

  Kilpailutuksessa jäätiin vaille tarjouksia Kaavin, Tervon ja Vieremän alueilla. Näillä alueilla toimii vain yksi palveluntuottaja, joka ei antanut tarjousta. Alueilla ei ole myöskään hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa.

  Myöskään muilla alueilla osa aiemmista palveluntuottajista ei jättänyt tarjousta. Näillä paikkakunnilla on hyvinvointialueen omia tai kilpailutettujen sopimuskumppanien asumispaikkoja, joista voidaan tarjota paikkaa uusille asiakkaille.

  Tilanteen vuoksi hyvinvointialueella ei ole huhtikuusta alkaen ollut kilpailutettua sopimuskumppania ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Kaavilla, Tervossa ja Vieremällä. Näiden paikkakuntien uusillekin asiakkaille pystytään kuitenkin tarjoamaan palveluasumispaikkoja kilpailutukseen osallistuneiden kumppaneiden kohteista muilta paikkakunnilta. Palveluasumispaikkojen kokonaismäärä Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei vähene.

  – Tilanteesta johtuen emme voi aina tarjota asumispaikkaa välttämättä asiakkaan toivomalta paikkakunnalta. Tämä on valitettavaa, pahoittelee ikääntyneiden palveluiden toimialajohtaja Mikko Korhonen. – Tavoitteemme on, että tilanne on väliaikainen ja saadaan ratkaistua mahdollisimman pian, mutta siihen tulee kulumaan vähintään kuukausia, Korhonen jatkaa.

  Kilpailutuksella yhtenäinen sisältö ja hinnat asumispalveluille koko maakuntaan

  Pohjois-Savon hyvinvointialue kilpailutti ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen aluehallituksen päätöksellä 6.2.2023 julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisesti. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla palvelun tarve on ympärivuorokautista, ja jotka eivät pärjää kotihoidon tai tavallisen palveluasumisen turvin.

  Kilpailutus tarvittiin, koska hyvinvointialueelle siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta ja kuntayhtymiltä sisällöltään ja kustannuksiltaan hyvin erilaisia sopimuksia. Asumispalvelut, niiden sisältö ja toteuttamistavat yhtenäistettiin kilpailutuksessa hyvinvointialueen laajuisiksi.

  Myös sote-järjestämislaki asetti hankinnalle ja uusille sopimuksille uudet vaatimukset, jotka tuli huomioida osana hankintaprosessia. Lisäksi palveluntuottajat olivat syksyn 2022 aikana irtisanoneet merkittävän osan sopimuksista liittyen kustannuskehitykseen, jonka katsoivat ylittävän sopimuksissa sovitun korotustason.

  Hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalveluiden hankinnan hankinta-arvo on noin 75 miljoonaa euroa vuodessa. Neljän vuoden hankintakaudelle arvo on yhteensä noin 300 miljoonaa euroa.

 11. 12.4.2023 Uutinen

  Aluehallitus käynnisti perhe- ja vammaispalveluiden kilpailutusten valmisteluja

  Aluehallitus päätti käynnistää perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan esitysten mukaisesti vammaisten asumispalveluiden sekä perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ja lastensuojelun avohuollon palveluiden kilpailutusten valmistelut. Valmistellut hankinta-asiakirjat tuodaan päätettäväksi aluehallitukselle. 

  Kilpailutettavat palvelut ovat:

  • vammaispalveluiden asumispalvelut:
   • ympärivuorokautinen palveluasuminen
   • yhteisöllinen asuminen
   • tuettu asuminen
  • perheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun avohuollon palvelut:
   • lapsiperheiden kotipalvelu
   • erityisen tuen perhetyö
   • tehostettu perhetyö
   • ammatillinen tukihenkilö alle 18-vuotiaat
   • ammatillinen tukihenkilö 18−24-vuotiaat
   • laitosperhekuntoutus
   • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta

  Lisäksi aluehallitus hyväksyi toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saadun valtionavustuksen käytön strategisten ohjelmien toimeenpanoon. Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on myönnetty valtionavustusta 17 981 887 € vuosille 2023−2025. Valtionavustusta käytetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategisten ohjelmien ml. tuottavuus ja taloudellisuus -ohjelman toimeenpanoon. Strategiset ohjelmat budjetteineen tuodaan erikseen aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2023 aikana. 

  Kokouksen asiakohdat päätettiin esitysten mukaan.

  Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuilla, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen. 
   

 12. 5.4.2023 Uutinen

  Hyvinvointialueen kirjaamon aukioloajat muuttuvat 11.4.2023 alkaen

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamon asiakaspalvelun aukioloajat muuttuvat tiistaina 11.4.2023.

  Kirjaamon asiakaspalvelu on jatkossa avoinna tiistaista perjantaihin kello 10–14. Maanantaisin asiakaspalvelu on suljettu. 

  Kirjaamo
  Kuopion yliopistollinen sairaala, Rakennus 3, 0-kerros
  Puijonlaaksontie 2, 70211 Kuopio
  kirjaamo@pshyvinvointialue.fi 
  Puhelin 044 717 4598

 13. 5.4.2023 Uutinen

  Ylä-Savon ja Lapinlahden oikomishoidon asiakkaille tarjotaan tilapäisesti oikomishoitoa Siilinjärvellä

  Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole tällä hetkellä virassa olevaa oikomishoidon erikoishammaslääkäriä Ylä-Savon ja Lapinlahden sotekeskuksissa. Tilanteeseen saadaan tilapäisesti helpotusta, kun osalle asiakkaista pystytään tarjoamaan oikomishoitoa suun terveydenhuollossa Siilinjärvellä. 

  Aikoja Siilinjärvelle annetaan kiireellisyysjärjestyksessä alaikäisille asiakkaille, joilla oikomishoito on kesken ja suussa on kiinteät oikomiskojeet. Arvion tilanteesta tekee suun terveydenhuollon ammattilainen. 

  Asiakkaisiin ollaan yhteydessä Ylä-Savon ja Lapinlahden suun terveydenhuollosta joko kirjeitse tai soittamalla. Jos Siilinjärvelle annettu aika ei sovi, pyydetään asiakasta olemaan yhteydessä oman alueensa suun terveydenhuoltoon. Siilinjärvelle ei yläsavolaisten ja lapinlahtelaisten tule soittaa.

  Jos asiakas on estynyt käymään Siilinjärvellä, oikomishoito jatkuu oman kotikunnan suun terveydenhuollossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

  Tilapäisjärjestely koskee vain aikoja oikomishoidon erikoishammaslääkärille. Järjestelystä on sovittu huhti-heinäkuun ajaksi. Päivystyksellinen hoito annetaan edelleen omassa kotikunnassa. Eli esimerkiksi oikomiskojeen rikkoontuessa tulee olla yhteydessä oman kotikunnan suun terveydenhuoltoon. 

  Haastavaan tilanteeseen haetaan ratkaisuja

  Lasten oikomishoidon tilanne Pohjois-Savossa on herättänyt paljon keskustelua. Pohjois-Savon alueella aiemmin työskennelleet oikomishoidon erikoishammaslääkärit tuottivat palvelua vuodenvaihteeseen saakka ostopalveluna Ylä-Savossa ja Lapinlahdella. Hyvinvointialueen käynnistymisen ja saman työnantajan alaisuuteen siirtymisen myötä tämä ei ole ollut enää mahdollista. 

  Haastavaan tilanteeseen on haettu aktiivisesti ratkaisuja. Aluehallitus päätti kokouksessaan 29.3.2023 perustaa kaksi uutta oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

  Suun terveydenhuollon asiakaspalvelu Ylä-Savossa ja Lapinlahdella:

  • Pohjoinen alue (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Rautavaara)
   • puh. 017 272 4400, arkisin kello 8–16
  • Koillinen alue (Lapinlahti, Varpaisjärvi)
   • puh. 017 272 0452, arkisin kello 8–16

 14. 4.4.2023 Uutinen

  Vaikuta Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiaan vastaamalla kyselyyn

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Keväällä 2023 valmistellaan hyvinvointialueen palvelustrategia, joka syventää palveluiden järjestämistä koskevia tavoitteita. Lisäksi palvelustrategiaan määritellään toimenpiteet, joilla pyritään tekemään välttämättömät rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset, jotta hyvinvointialue rakentuu kestävälle pohjalle. Palvelustrategia on tavoitteena saada valmiiksi kesään 2023 mennessä.

  Palvelustrategian laadintaan halutaan mukaan myös Pohjois-Savon asukkaat. Kyselyn avulla selvitetään asukkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvistä periaatteista ja tavoitteista. Vastaukset ovat tärkeitä palvelustrategian valmistelussa.

  Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaamisessa menee n. 5–10 minuuttia. Kysely on auki 14.4.2023 saakka.

  Siirry kyselyyn tästä linkistä: palvelustrategiakysely asukkaille

 15. 4.4.2023 Uutinen

  Ikäihmisten päivätoiminta alkaa Rautavaaralla huhtikuussa

  Rautavaaralla vuosia tauolla ollut ikääntyneiden päivätoiminta alkaa uudelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämänä.

  Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa heikentyneen toimintakyvyn vuoksi eivätkä voi osallistua muuhun ikääntyneelle järjestettyyn toimintaan. 

  Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja osallisuutta arjessaan. Päivätoiminta sisältää kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Näin pyritään tukemaan kotona pärjäämistä ja ehkäisemään asiakkaan siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin.

  Päivätoiminta tapahtuu ryhmässä, ja vertaistuki on siinä merkittävässä roolissa. Asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioidaan kuitenkin yksilöllisesti. Asiakkaan kanssa asetetaan päivätoiminnalle tavoitteet, joiden toteutumista asiakas ja ammattilainen yhdessä säännöllisesti arvioivat.

  Toiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla lakisääteisten vapaapäivien pitäminen, kun omainen on päivätoiminnassa.

  Hyvinvointialue järjestää päivätoimintaa koko Pohjois-Savon alueella. Tällä hetkellä ryhmiä on lähes 90 viikossa, ja määrä kasvaa. Ryhmät toteutuvat osa- ja kokopäiväryhminä sekä etäpäivätoimintana.

  Lisätietoja päivätoiminnasta Rautavaaralla

  • Päivätoiminta järjestetään Lepolan päiväkeskuksessa, osoitteessa Kotitie 4, Rautavaara.
  • Toiminta käynnistyy 4.4.2023 alkaen osapäivätoimintana kerran viikossa tiistaisin klo 9–13.
  • Päivätoimintapäivään sisältyy kahvit ja ruokailu sekä mahdollinen edestakainen kuljetus.
  • Päivätoiminta on maksullista palvelua.
  • Lisätietoa päivätoiminnasta: Ikäkeskuksen neuvonta, puh. 017 273 4100, ma–pe kello 9–14

 16. 31.3.2023 Uutinen

  Iisalmen päivystyksen puhelinnumero muuttuu 3.4.2023

  Iisalmen sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen numero muuttuu 3. huhtikuuta 2023 alkaen. Ennen päivystykseen hakeutumista asiakkaan tulee jatkossa soittaa ensin numeroon 116117.

  Iisalmen päivystyksen puhelinnumero 017 272 2346 poistuu käytöstä. Numero on ollut suunnattu kansalaisille Iisalmen, Kiuruveden, Rautavaaran, Sonkajärven ja Vieremän alueilla, kun asia on kiireellinen tai terveysasema on suljettu. Muutoksen jälkeen numerossa vastaa nauhoite, jossa kehotetaan soittamaan 116117 ennen päivystykseen lähtöä.

  Hätätilanteessa tulee jatkossakin soittaa 112.

  Päivystysapu 116117 palvelee kiireellisissä terveysongelmissa kaikkina päivinä ympäri vuorokauden. Palvelusta asiakas saa hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvontaa kokeneilta sairaan- ja terveydenhoitajilta. Asiakas ohjataan tarvittaessa päivystykseen hoidon tarpeen arvioon.

  Puhelu on soittajalle maksuton. Ulkomaisesta liittymästä soitettaessa operaattori saattaa periä puhelusta maksun.

  116117 on käytössä koko Pohjois-Savossa. Lisätietoja palvelusta sivulla 116117 Päivystysapu.

 17. 31.3.2023 Uutinen

  Tiedote sidosryhmille sähköpostiosoitteista Pohjois-Savon hyvinvointialueella

  Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa alueensa sote- ja pelastuspalveluiden tuottamisesta 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella on kuitenkin yli 12 000 työntekijää, joista osalla on sama etunimi ja sukunimi. Tästä aiheutuu se, että kaikilla käyttäjillä ei ole etunimi.sukunimi-muotoista osoitetta. Samannimisten henkilöiden osoitteet sisältävät lisäksi yksilöivän tunnisteen. 
  Viestin oikealle vastaanottajalle saapumisen varmistamiseksi, pyydämme myös ulkoisia sidosryhmiämme kiinnittämään erityistä huomiota sähköpostiosoitteiden oikeellisuuteen sähköpostiasioinnissa.

  Yhteyshenkilösi oikean sähköpostiosoitteen voi varmistaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
  - jos sinulla on käytettävissä yhteyshenkilösi puhelinnumero, voit varmistaa asian häneltä suoraan puhelimitse
  - voit varmistaa osoitteen kirjaamon neuvonnasta puh. 044 717 4598.  

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen turvasähköposti on käytössä osoitteesta https://turvaposti.pshyvinvointialue.fi/ määritetyille vastaanottajille, esimerkiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon.  

  Pyydämme huomiomaan, että sähköpostia ei lähtökohtaisesti tule käyttää asioinnissa sosiaalihuoltoon tai terveydenhuoltoon. Asiakkuuteen ja hoitoon liittyvä asiointi tehdään palveluyksiköiden antamien ohjeiden mukaisesti pääsääntöisesti suoraan hoitavan yksikön kanssa. 
   

 18. 30.3.2023 Uutinen

  KYSin päivystys pahasti ruuhkautunut

  Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) yhteispäivystysyksikkö on pahasti ruuhkautunut, koska potilaiden osasto- ja jatkohoitopaikoista on hankala puute. Ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi selvitetään parhaillaan erityis- ja peruspalveluiden yhteistyönä. 
   
  Potilaiden tulee varautua päivystyksessä pitkiin jonotusaikoihin. Päivystyksessä potilaita hoidetaan lääketieteellisten periaatteiden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä, millä turvataan ensisijaisesti vakavasti sairaiden potilaiden hoito.

  Ennen päivystykseen tuloa on hyvä soittaa ympärivuorokautiseen Päivystysapu-numeroon 116117. Palvelusta saa hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvontaa kokeneilta sairaanhoitajilta.

 19. 29.3.2023 Uutinen

  Aluehallitus päätti oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkojen perustamisesta ja ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnasta

  Pohjois-Savon alueen lasten oikomishoidon tilanne on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Aluehallitus päätti kokouksessaan 29.3.2023 perustaa kaksi uutta oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

  Aluehallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen asiakaskohtaisen suorahankinnan esityksen mukaan. Yksikkökohtainen hinnoittelu on painotettu keskihinta 184,83 euroa vuorokaudessa. Aluehallitus totesi, että noudatetaan hankinnan mukaista palvelukuvausta ja sopimusta seuraavin poikkeuksin:

  • Sopimuksen pohjalta ei voida sijoittaa uusia asiakkaita.
  • Sopimus on määräaikainen yhden vuoden ajan.
  • Mikäli yksiköt tulevat hankinnan avaamisen kautta hankintasopimuksen piiriin aiemmin, raukeaa sopimus.
  • Vuokra tarkastetaan kerran vuodessa

  Aluehallitus päätti vahvistaa palvelukohtaiset ikääntyneiden asumisen palveluseteliarvot seuraavasti:

  1. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli 173,80 €/vrk 1.4 2023 alkaen
  2. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli lainsäädännön edellyttämän henkilöstömitoituksen 0,7 ollessa voimassa 184,70 €/vrk
  3. Tilapäisen asumisen seteli 205 €/vrk 1.4.2023 alkaen, seteliarvosta vähennetään palvelukohtainen asiakkaan omavastuuosuus.
  4. Tilapäisen asumisen seteli 215,9 €/vrk henkilöstömitoituksen 0,7 ollessa voimassa, seteliarvosta vähennetään palvelukohtainen asiakkaan omavastuuosuus.

  Lisäksi aluehallitus päätti erityisasumispalveluiden kilpailutuksen käynnistämisestä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisia päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja tuotettu omana toimintana ja ostopalveluna. Hyvinvointialueella on ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen asumisen, tuetun asumisen ja tilapäisen asumisen kilpailutettuja sopimuksia. Lisäksi asumispalveluja on ostettu suorahankintasopimuksilla tai asiakaskohtaisilla viranhaltijapäätöksiin liittyvillä maksusitoumuksilla ilman kilpailutusta. Sopimukset ovat sisällöltään ja kustannustasoltaan hyvin erilaisia, joten hankinta on edellytys sisältöjen sekä toteuttamistapojen yhteneväiseksi järjestämiseksi.

  Aluehallituksen hyväksyi kokouksessaan myös vuoden 2022 tilinpäätöksiä:

  Koko kokousaineisto on luettavissa verkkosivuilla, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen.

 20. 28.3.2023

  Leppävirran terveysasemalla on tietoliikennehäiriö, joka vaikuttaa tietojärjestelmien käyttöön

  Leppävirran terveysasemalla on tänä aamuna 28.3.2023 havaittu tietoliikennehäiriö, jonka vuoksi tietokoneet eivät yhdisty verkkoon. Tämä aiheuttaa sen, että mm. potilastietojärjestelmän tiedot eivät ole kaikissa yksiköissä käytettävissä. Terveysasemalla on muutamia kannettavia tietokoneita, joilla turvataan kriittisen tiedon saaminen esim. ensiavussa. Häiriö vaikuttaa mm. terveysaseman puhelinpalvelun toimintaan, kun potilaiden tietoja ei päästä potilastietojärjestelmästä hakemaan. Asiasta on tehty häiriöilmoitus  ja vian syy on selvittelyssä.

  Päivitys klo 11:00 reitittimessä ollut vika on korjattu ja verkkoyhteydet toimivat nyt normaalisti.